Zalig Pasen !!!

Zalig Pasen !!!
Als je het woordje “Pasen” hoort : waar denk je dan aan?
Toen ik nog les gaf, tekende ik de letters van PASEN op het bord en dan maakten we samen een woordenspin.  De kinderen brachten de mooiste dingen aan bod : lente, chocoladepaaseitjes,  bloemen, krokusjes, wandelen, zon, vrede, eitjes rapen in de tuin, spelletjes spelen, enz….  Toen vertelde ik hun het verhaal van Jezus.  En ze werden helemaal stil.  Ze kenden Jezus al van met hun Eerste Communie.  Ze vertelden graag over de verhalen van Jezus.
Voor mij betekent Pasen : nieuw leven in mijn geloof en nieuw leven in de natuur.  Dat gaat een beetje samen.
Als ik terugdenk aan mijn kinderen, dan was het leukste moment voor hen de eitjes rapen in de tuinen van de grootouders.  En dat gebeurde dus dubbel.  Ze genoten van het buiten spelen en van het samenzijn met de hele familie : neefjes, nichtjes, tantes, nonkels, ouders en grootouders.  We hebben zelfs een jaar gehad, maar dat was al in onze tuin thuis, dat het zo warm was dat de eitjes begonnen te smelten in de bomen en de struiken.  Eén van mijn jongens had er toen niets beters op gevonden dan ze onmiddellijk op te eten toen hij ze vond.  Dus hij kwam met een leeg mandje bij ons, maar met een grote chocolademond en handjes vol met chocolade.  Wat hebben we toen gelachen!
Christelijk hoogfeest
 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week.
De Christelijke wereld viert op deze dag vanuit hun geloof dat Jezus is verrezen, opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.
 
In België en Nederland vinden nauwelijks commerciële activiteiten plaats op Pasen. (Alhoewel dat al wat veranderd is.)
Ook op Paasmaandag is dit het geval, het is één van de wettelijke feestdagen.
 
Op Eerste Paasdag (Paaszondag) houdt de Paus in Rome bij de Sint-Pietersbasiliek een toespraak, geeft zijn zegen, Urbi et Orbi en wenst iedereen een zalig paasfeest in meer dan zestig verschillende talen.
Ik wens jullie allen een Zalig Paasfeest !!! 

1 april

1 april : Wat gebeurt er en waarom?

Kijk maar op de hoofdbalk bij het artikel : 1 april.

Interview met Danny De Vos

Er is weer een nieuw interview !!!  Eentje met Danny De Vos.

Auteur van verschillende tienerboeken die je hier kan ontdekken.  Het is een boeiend en leerrijk gesprek.

Hij geeft ook workshops in creatief schrijven voor zowel kinderen als volwassenen.    Een ideetje misschien???

 

 

Haiku van de week

Haiku van de week

Ik heb de haikukalender van Geert De Kockere gekocht en elke dag lees ik een haiku en denk daar dan wat over na.  Enkele mijmeringen…   Maandag 20 maart, de dag voordat de lente begon, las ik :

Een eerste bij vindt 

de bloemen niet ; gps

nog niet ingesteld.

Dat vond ik wel een fijntje.  We hebben hier in de tuin ook al wat hommels gezien.  De eerste zijn de koninginnen die een woonplaatsje zoeken.  Gelukkig hebben we veel bijenplanten staan en ook een bijenhotel.

Als je eens nadenkt wat een bijtje allemaal doet in zijn/haar korte leventje. ..  En wat ze voor ons betekenen…   Op internet zie je genoeg artikels passeren die gaan over het uitsterven van de bijen.  Als je goed leest is het verontrustend wat er allemaal zou gebeuren met onze voeding indien die bijen uitsterven.

Door het uitsterven van bijen, hommels en vlinders dreigt een aanzienlijk deel van de wereldwijde voedselvoorraad te verdwijnen. Dat is de  onheilspellende boodschap uit het baanbrekende rapport dat geschreven is in opdracht voor de Verenigde Naties.

Het rapport is een wereldwijde inventarisatie van bestuivers, samengesteld door tachtig experts uit 124 verschillende landen. In het rapport komen harde cijfers naar voren: veertig procent van de 20.0000 onderzochte soorten bijen, vlinders en hommels worden met uitsterven bedreigd. Het mogelijke gevolg daarvan is dat een derde van alle voedselgewassen en daarmee de levens van miljoenen mensen op het spel staan.

‘We constateren een teruggang in veel soorten wilde bijen en vlinders in Noordwest-Europa en Noord-Amerika. De diversiteit neemt ook af’

Er zijn diverse oorzaken voor de bijensterfte maar het merendeel ervan wordt veroorzaakt door de mens.   Pesticiden, voedseltekort (er zijn te weinig bloemen en struiken in de tuin en berm om de bijen te voorzien van stuifmeel en de intensieve landbouw richt zich teveel op 1 gewas.  Ook hun eigen voeding tijdens de winter is niet goed.  Ze worden gevoerd met glucosefructosestroop omdat de honing voor menselijke consumptie bestemd is.  De bijen krijgen zo een belangrijk enzym niet binnen met als gevolg een verzwakt immuunsysteem.  En dan is er nog de bijenverdwijnziekte of Colony Collapse Disorder (CCD).  Zoals Geert het zo goed zegt : hun gps is nog niet ingesteld.  Wel hier zien we dat hun gps helemaal niet meer lijkt te werken.  Bijenkasten die in de buurt van zendmasten staan of waar er veel smartphones zijn, daar krijgen de werkbijen een reeks hoge piepjes die voor bijen het teken is dat er gevaar dreigt en ze weg moeten wezen.  Bijen hebben een navigatiesysteem van natuurlijke magneten in het achterlijf. Door de elektromagnetische velden van het aardmagnetisme kunnen bijen zich oriënteren.  Anno 2017 is de veldsterkte van elektromagnetische velden enorm toegenomen.  Men onderzoekt nog steeds hoe erg de bijen en ook de vlinders (onze belangrijke bestuivers) daardoor gestoord zijn.

Dus lieve mensen : als je kan en niet bang bent van wat bijtjes in de tuin, plant zoveel mogelijk bijenstruiken.  (Ze doen je niets als je niet naar hen slaat!) En ze zijn zo mooi om te zien wanneer ze rond hun bloempje cirkelen….