8 maart : Internationale vrouwendag! Boeken in de bibliotheek De Haan


Op 8 maart vieren we de Internationale Vrouwendag! We denken aan alle vrouwen die strijden voor gelijkheid en solidariteit met de vrouwen van overal ter wereld.
Ontdek deze 38 boektitels in de bibliotheekcollectie van de Bibliotheek Canticleer Grotestraat 10 De Haan. 

Met dank aan directeur Ronny Vandaele.

Ik geef reeds een voorproefje …

“De andere sekse” is naar vorm en inhoud verwant aan twee eerdere Morris-bestsellers: “De naakte mens”, een studie over het menselijk gedrag, en “Allemaal mensen”, over de taal van het lichaam. Ditmaal neemt Morris de sekseverschillen en -overeenkomsten door de eeuwen heen onder de loep. In zes hoofdstukken komen tal van facetten aan de orde: de biologische verschillen tussen de seksen, hoe diverse culturen daarmee omgaan enzovoort. Hoewel Morris zich baseert op wetenschappelijk onderzoek, slaat hij nergens een ‘wetenschappelijke toon’ aan, wat de leesbaarheid ten goede komt. “De andere sekse” diende ter begeleiding van een zesdelige televisieserie (van Teleac; uitgezonden in januari-februari 1998), maar kan ook heel goed als op zichzelf staande uitgave gelezen worden. De vertaling is vrijwel vlekkeloos, de vele kleurenfoto’s maken het werk tot een fraai kijkboek. Met register en uitvoerige bibliografie.

Een moslimvrouw heeft meer status naarmate ze meer zonen heeft. Als mijn oma werd gevraagd hoeveel kinderen ze had, zei ze: `Eén. Ze had negen dochters en één zoon. Dat zei ze ook over ons gezin. Dat we maar één kind hadden. `En wij dan? vroegen mijn zus en ik. `Jullie gaan voor ons zoontjes krijgen, antwoordde ze. Ik werd er wanhopig van. Wat moest ik met mijn leven op aarde? Zoontjes baren! Een zoontjesfabriek worden. Ik was toen negen jaar. Om hun toekomstige functie als zoontjesfabriek zo goed mogelijk te vervullen, wordt meisjes van jongs af aan geleerd zich te schikken. Naar God, vader, broer, familie, clan. Hoe beter een vrouw daarin slaagt, hoe deugdzamer ze gevonden wordt. Je moet altijd geduldig zijn, ook wanneer je man de meest vreselijke dingen van je verlangt. En daarvoor word je beloond in het hiernamaals. Maar die beloning stelt weinig voor. Voor vrouwen zijn er in het paradijs dadels en druiven. Verder niets. » De zoontjesfabriek bevat alle artikelen die Ayaan Hirsi Ali tot nu toe heeft gepubliceerd, voorafgegaan door een interview van Colet van de Ven’

Louise-Marie, Marie-Henriette, Elisabeth, Astrid, Fabiola, Paola…We kennen wellicht wel de namen van de Belgische koninginnen, maar weten we ook wie ze werkelijk zijn? Over de echtgenotes van de Belgische koningen zijn immers vooral vrome verhalen verteld waardoor die koninginnen buitengewone en soms zelfs sprookjesachtige proporties kregen toegemeten. De auteurs van dit boek prikken die mythes door. Koningin betekent in België gemalin van de koning. Over het statuut van koningin staat niets vermeld in de Belgische grondwet. Koninginnen worden verondersteld in de schaduw van de koning te leven en de voortzetting van de erfelijke monarchie te verzekeren. De twee eerste Belgische koninginnen leidden inderdaad een teruggetrokken bestaan, maar met koningin Elisabeth veranderde dat. Zij en de andere koninginnen van de twintigste eeuw traden meer op de voorgrond.
Wie zijn deze vrouwen? Wat is hun familiale achtergrond? Hoe zijn ze de echtgenoot van de kroonprins of de koning geworden? Hoe vullen ze hun taak in? Al deze vragen en meer worden beantwoord via zes waarheidsgetrouwe portretten van zes vrouwen die mee de geschiedenis van de Belgische monarchie hebben bepaald.

Op voorhand beeldde ik me in hoe zo’n gesprek zou verlopen. Iets zoals dit:
‘Hallo, ik ben Ann en ik heb nieuwe borsten nodig.’ Waarop de chirurg dan: ‘Mooi zo, hier is een catalogus. Duid jij maar even aan en dan doe ik de rest.’
De muren van het kabinet zouden vol posters van blote vrouwen hangen en ik zou een koffietje aangeboden krijgen met een makaron erbij. Die ik niet zou opeten.

Ann Reymen had een 75 D. Na een preventieve borstamputatie en -reconstructie omwille van een erfelijk borstkankergen is dat nog een 75 B.
‘Anderhalve kilo rauw vlees aan de haak, de oude borsten in de container bij het ziekenhuisafval en twee nieuwe borsten, gemaakt van buik’, zei ze daarover zelf in een interview. En nu zegt ze nog veel meer, voor elke vrouw die een paar borsten heeft. Want wat als die borsten plots een gevaar voor jezelf worden?

Goedele Liekens is al meer dan tien jaar goodwill ambassadrice voor het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Zij neemt haar opdracht ter harte en maakte ontelbare reizen naar derdewereldlanden, waar ze werd geconfronteerd met verschrikkelijke armoede en ellende. Goedele stelde op haar buitenlandse missies vast dat vrouwen de wereld dragen. De vrouw is de hoeksteen van het gezin, maar ook van het dorp, de samenleving en van de hele wereld.

Ze ontmoette totaal verschillende vrouwen uit totaal verschillende culturen. Stuk voor stuk vrouwen die er, ondanks het ergste leed, het grootste verdriet en de meest uitzichtloze situaties, het beste van proberen te maken voor zichzelf en voor anderen. Nooit het hoofd laten hangen. Sterke vrouwen die bewondering afdwingen en van wie wij in onze westerse wereld nog veel kunnen leren. Elke ontmoeting met deze vrouwen werd een avontuur, en evenzeer een levensles. In dit boek vertelt Goedele hun verhaal.

Nahed Selim werd in Egypte geboren (1953). De Zesdaagse Oorlog (1967) betekende een keerpunt in de geschiedenis van Egypte. Dit was voor haar de aanzet om na te gaan wat er in de Koran vermeld staat over vrouwen. In deel 1 wordt besproken dat het lezen van koranpassages over vrouwen een kwestie van interpretatie is. Ze ontdekt dat met ‘zina(t)’ niet lichamelijke schoonheid, maar sieraden wordt bedoeld. In deel 2 worden de verschillende vrouwen in de Koran besproken. In deel 3 wordt er dieper ingegaan op de veranderde zeden zoals onder andere de bruidsschat en het doden van dochters. Hierbij wordt duidelijk dat de intentie van de Koran heel goed is, maar dat de toepassing te wensen overlaat. Dit boek is tot stand gekomen door allerlei details uit overleveringen in elkaar te passen. Het is de eigen opvatting van Selim, die verschilt van het officiele verhaal dat door de overlevering wordt verteld. Daarom moet men voorzichtig zijn met de interpretaties die door de auteur gemaakt worden; het boek is gekleurd door de eigen ervaringen van Selim, als vrouw in Egypte. Er is achterin een aantal voetnoten met literatuurverwijzingen.
(Biblion recensie, T.C.L. Sals)

Wist je dat alle hersenen beginnen als vrouwelijke hersenen en dat mannelijke kenmerken zich pas acht weken na de conceptie beginnen te ontwikkelen? Dit is wanneer door een overvloed aan testosteron het communicatiecentrum inkrimpt, de auditieve hersenschors kleiner wordt en het hersendeel dat seksualiteit doorgeeft, in omvang verdubbelt.

In dit baanbrekende boek beschrijft neuroloog Louann Brizendine hoe de unieke structuur van vrouwelijke hersenen niet alleen bepaalt hoe vrouwen denken en waar ze waarde aan hechten, maar ook hoe ze communiceren en van wie ze zullen houden. Gebaseerd op tientallen jaren onderzoek en aangevuld met fascinerende feiten en casestudies onthult De vrouwelijke hersenen de neurologische verklaringen achter waarom:
– een vrouw circa 20.000 woorden per dag gebruikt en een man slechts 7000.
– een vrouw zich ruzies herinnert die volgens een man nooit hebben plaatsgevonden
– de gedachte aan seks in de vrouwelijke hersenen gemiddeld een keer per dag opkomt, tegen ongeveer eens per minuut in de mannelijke
– een vrouw weet wat mensen voelen, terwijl een man geen gevoelens lijkt op te merken tenzij iemand huilt of met lichamelijk geweld dreigt
– een vrouw van boven de vijftig eerder een scheiding in gang zal zetten dan een man.

De vrouwelijke hersenen is een baanbrekend boek dat wereldwijd opzien baarde. Het verschijnt in meer dan 15 landen in vertaling en zorgde in vele landen voor verhitte discussies.

Gezondheid, welzijn en emotionele stabiliteit spelen een grote rol in uw leven. Daarom is het onontbeerlijk om uw eigen lichaam te kennen. Hoe zit uw lichaam in elkaar? Hoe werkt het? Hoe verzorgt u uw lichaam het best? Wat moet u doen en wat moet u vooral niet doen om het beste uit uzelf te halen om zo een goede kwaliteit van leven en een fantastische conditie te krijgen en een behoorlijke dosis zelfrespect en innerlijke rust te bereiken? Dit boek is gewijd aan de anatomie en de fysiologie van de vrouw en aan de veranderingen en karakteristieken die het lichaam doormaakt in de diverse levensfasen in relatie met haar omgeving. Ook worden veelvoorkomende ziekten en emotionele aandoeningen bij de vrouw behandeld die de gezondheid of de stabiliteit ondermijnen. Adviezen, ideeën, suggesties, medische informatie, voorzorgsmaatregelen en behandelmethoden zijn slechts enkele onderwerpen die aan bod komen. Dit is niet alleen een praktisch handboek voor de gezondheid. Dit boek wil ook uw beste vriendin zijn die u graag aan uw zijde wilt.

Vier gerenommeerde vrouwelijke psychiaters geven zich bloot op de sofa van journaliste Dominique de Graaf. Vanuit hun specialisatie hebben ze elk hun eigen visie op de principes en de praktijk van de psychiatrie. Aan de hand van actuele thema’s wordt de aanpak van bepaalde problemen doorgelicht. Daarbij delen ze soms dezelfde mening, leggen ze andere accenten of zijn ze het radicaal oneens met elkaar. Dat doen ze afwisselend met vuur en bedachtzaamheid, humor en sérieux, een scherpe tong en zelfrelativering.
Maar ze bieden ook een blik achter de schermen van hun praktijk. Ze vertellen hoe hun bijzondere werk een invloed heeft op hun privéleven en andersom. Ze beantwoorden vragen die mensen hebben maar nooit durven te stellen. Dat alles in de hoop het taboe rond psychiatrie te kunnen doorbreken.
An Van Duyse is als medisch directeur van De Sleutel in Gent en psychiater in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan-Baptist in Zelzate thuis in de verslavingsproblematiek.
Myriam Van Moffaert is gespecialiseerd in gerechtelijke psychiatrie en psychosomatiek. Ze werkte als specialist in de neuropsychiatrie en was als professor verbonden aan de Universiteit Gent.
Griet De Cuypere is coördinator van het genderteam Universitair ziekenhuis Gent en dé experte op het vlak van transgenderzorg. Ze stond jaren aan het hoofd van de adolescentenafdeling Universitaire Dienst Psychiatrie Gent.
Ingrid Van de Velde werkt in ontwenningskliniek De Pelgrim in Oostzele en in de gevangenis van Gent.

Karl van den Broeck vertelt het verhaal van een van de belangrijkste ontdekkingen van de vorige eeuw: de pil. Volgens de overlevering vond de Amerikaan Gregory Pincus de eerste anticonceptiepil uit in 1960. Maar die was zo zwaar dat vrouwen ze maar twee jaar mochten slikken. Even later dook in Europa Anovlar op, een pil die veilig en doeltreffend was. Pincus herwerkte zijn formule, en de pil werd een van de invloedrijkste ontdekkingen van de eeuw. Maar wie is dan de uitvinder van Anovlar, en dus de echte vader van de pil? Het onwaarschijnlijke antwoord is Ferdinand `Nand Peeters, een diepgelovige gynaecoloog uit Turnhout. Peeters zag dat periodieke onthouding faalde en dat vrouwen vaak het leven lieten na ongewilde zwangerschappen. Hij kreeg van een Duitse firma de kans om de formule van Pincus te verbeteren en om het resultaat van zijn werk op Turnhoutse vrouwen te testen, met succes. In “De echte vader van de pil” vertelt Karl van den Broeck het lang geheim gebleven verhaal achter deze uitvinding, een verhaal van innovatie en bedreigingen, van dankbare vrouwen en pauselijke ambivalentie. In dit boek krijgt Peeters, die stierf in 1998, eindelijk de erkenning die hij verdient.

Verplichte kost voor wie wil weten hoe het nu echt zit met de vrijheid van moslima’s! Pas als een moslima afstand doet van de beperkingen die haar geloof, gemeenschap en gezin haar opleggen, en dus ook van haar hoofddoek, is zij echt geëmancipeerd, vinden westerse feministen. Maar de moderne moslima streeft juist naar emancipatie die verenigbaar is met haar religieuze en culturele achtergrond, niet naar een volledige breuk daarmee. Binnen die grenzen probeert ze zich te ontplooien en geniet ze verrassend veel vrijheid. In “Gesluierde vrijheid” laat Naema Tahir zien hoe moslimvrouwen proberen om oude tradities een nieuwe betekenis te geven. Het biedt een unieke inkijk in het leven van moderne moslima’s en hun keuzes, vooral in persoonlijke relaties en hun expressie. Tahir daagt de lezer uit kritisch na te denken over wat emancipatie en feminisme eigenlijk betekenen, en over de verschillende manieren waarop islamitische en westerse vrouwen ze in de praktijk brengen. Naema Tahir (Groot-Brittanni , 1970) is schrijfster en mensenrechtenjurist. Ze werkte voor verschillende internationale organisaties en doceert nu bij het University College Roosevelt. Ze mengt zich in het publieke debat over de multiculturele samenleving en is een graag geziene gast in diverse media.

Vrouwen hebben het nog nooit zo goed gehad. Ze mogen stemmen, hebben de pil en sinds 1727 worden ze niet meer als heksen verbrand. Maar een paar vragen blijven knagen. Waarom worden we geacht brazilians te hebben? Moet je botox gebruiken? Haten mannen ons stiekem? En hoe moet je je vagina eigenlijk noemen? In “How to be a woman” verlost Moran ons uit onze onzekerheid en gaat ze ons voor in het labyrint van puberteit, werk, stripclubs, liefde, abortus, winkelen en moederschap, waarin elke vrouw op de een of andere manier haar weg zal moeten vinden.

Vrouwen kunnen veel meer dan ze denken. Ze zijn nog steeds te bescheiden en onderschatten zichzelf. Ze beschikken echter over een trefzekere intuïtie, zijn welbespraakt en hebben oog voor details, terwijl ze toch het overzicht weten te behouden. Dit boek wil vrouwen bewust maken van hun eigen kracht en hen leren die in te zetten voor een gelukkiger leven.
Langzaam maar zeker worden mannen het zwakke geslacht. Want in de huidige maatschappij worden al die eigenschappen die van mannen het ‘sterke’ geslacht maakten, steeds minder belangrijk. Wie tegenwoordig succes wil hebben, met mensen wil kunnen omgaan en van het leven wil kunnen genieten, heeft behoefte aan emotionele kracht. En vrouwen beschikken daarover in hoge mate! Vrouwen voldoen daardoor veel meer dan mannen aan de voorwaarden die vervuld moeten worden om vooraan te komen, om datgene te krijgen wat ze graag willen – en waarop ze ook recht hebben. Ute Ehrhardt geeft vrouwen de moed zich bewust te worden van hun eigen waarde, hun talenten en bekwaamheden, en die in te zetten voor een in alle opzichten voller en gelukkiger leven.

“De ideale vrouw is een bitch!” onthult vanuit een uniek perspectief waarom mannen vallen op sterke vrouwen die voor zichzelf opkomen. Waarom is een bitch zoveel aantrekkelijker voor mannen dan een vrouw die altijd ja en amen zegt en zichzelf opoffert? 
“De ideale vrouw is een bitch!” geeft fascinerende antwoorden op vragen die elke vrouw zich stelt. Waarom zijn mannen bijvoorbeeld zo romantisch in het begin en verandert dit later? Dit boek helpt je jezelf te leren kennen, te staan voor wie je bent en dit toe te passen in je relatie met mannen.

Vele vrouwen van veertig en ouder hebben een zeker evenwicht en levenswijsheid gevonden. Ze kunnen zichzelf zijn in hun beroeps- en privé-leven. Alle franjes werden overboord gegooid, alleen de essentie blijft.
Betty Mellaerts portretteert in dit boek een vrouwenarts, een reportagemaakster, een schrijfster, een modeontwerpster, een voormalig fotomodel, een muzikante, een trappistin, een comédienne, een cafébazin en een bedrijfsleidster. Ze voerde diepgaande gesprekken met hen over het leven, hun werk, idealen, waarden en relaties.
Fotografe Lieve Blancquaert brengt de geïnterviewde vrouwen prachtig in beeld en fotografeerde nog veertig andere vrouwen boven de veertig.
Samen zorgden zij voor een boek met tien herkenbare, intimistische en authentieke vrouwenportretten.

Waarom was de Eerste Wereldoorlog zo belangrijk voor vrouwen?
Hoe droegen de vrouwen bij aan de oorlogsindustrie?
Wat gebeurde er na de oorlog?
Zoek en vind de antwoorden op deze en andere vragen in dit boeiende boek.

Voordat de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) begon waren er al vrouwenorganisaties die zich sterk maakten voor bijvoorbeeld vrouwenkiesrecht en meer kansen op onderwijs en werk. Toen de oorlog uitbrak en er honderdduizenden mannen naar het front gingen, moesten de vrouwen hun werk wel overnemen. Ze gingen niet alleen aan de slag in o.a. fabrieken, het openbaar vervoer en op het land, maar verrichtten ook goed werk aan de fronten als vrijwilligster, arts, verpleegster en zelfs als soldaat. Ook in de pacifistische beweging tegen het einde van de oorlog waren veel vrouwen actief. Toen na de oorlog de mannen weer terugkwamen, had er maatschappelijk gezien echt een revolutie plaatsgevonden en bleven veel vrouwen buitenshuis actief werkzaam. De geschiedenis van de rol van vrouwen en de vrouwenemancipatie is in dit boek overzichtelijk gerangschikt in korte hoofdstukken, passend geillustreerd met historische prenten en foto’s en gekleurde kaders waarin overzichten met jaartallen, korte biografieen enz. staan. Tot slot zijn een verklarende woordenlijst en een alfabetisch register opgenomen. Vanaf ca. 13 jaar. Maakt deel uit van een (tot nu toe) vierdelige serie. (Toos Verhoeven-van Raamsdonk)

Vlot, met een vleugje humor en vanuit een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven beschrijft Nuyens de verschillen tussen mannen en vrouwen: ze hebben totaal andere visies op werk, carrière, geld en macht, zo blijkt. En wíllen vrouwen eigenlijk wel een topbaan?

Naast antwoorden bevat dit boek ook tips voor (ambitieuze) vrouwen op de arbeidsmarkt. Hoe kom je in aanmerking voor promotie? Hoe verkrijg je opslag? En wat te doen tegen dat glazen plafond?

Vier generaties vrouwen kijken terug naar het meisje dat ze ooit waren, naar een verleden waarin niets mocht, maar soms veel gebeurde. Hun woorden zoeken een weg om te vertellen wat meestal verborgen bleef. Ze vatten in taal wat altijd is geweest, maar waarover zelden werd gesproken. In hun relaas spreekt het banale, het alledaags vrouwelijke, het diepst menselijke. Over lijf en leden, over zoenen en vrijen vertellen 101 vrouwen – onze grootmoeders en moeders – open en sereen, soms met enige schroom. Ver van schunnige cafépraat of zeemzoete stationsromans, nog verder van de opgeklopte tv-seks, waar afwijking als norm geldt. De rode draad in hun verhaal is het leven, in zijn blote naakte zelf.
Niet alleen getrouwde vrouwen die op mannen vallen doen hun verhaal, maar ook vrouwen die nooit trouwden of vrouwen die van vrouwen hielden, ook toen lesbisch nog niet bestond.

21 verhalen over (echt)scheiding

In dit boek vertellen eenentwintig vrouwen openhartig over hun scheiding. Stuk voor stuk emotionele en herkenbare verhalen over angsten, zorgen, schuldgevoelens en rouw: kortom, over de ingrijpende weg van vrouw naar ex-vrouw. Over hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar ook over het opkrabbelen, het vallen en opstaan, de bevrijding en het hervinden van een balans in dat nieuwe leven.

‘Mensen scheiden tegenwoordig veel te makkelijk …’ – het wordt vaak gezegd. De werkelijkheid is anders. Want een scheiding – zelfs als die helemaal ‘goed’ verloopt – is altijd heel ingrijpend en gaat gepaard met diepe emoties. Vrouwen die dit hebben meegemaakt zullen in dit boek veel (h)erkenning vinden. Met praktische tips en adviezen van een mediator.


Vrouwen worden steeds invloedrijker en onafhankelijker. Hun smaak en voorkeuren zijn niet te onderschatten factoren in de commercie – van de auto voor de deur tot het avondeten, en van het kopen van een huis tot alles wat we erin zetten… Om kort te gaan: vrouwen bepalen grotendeels hoe we ons geld en onze tijd spenderen. In “Wat vrouwen willen” onderzoekt Paco Underhill de groeiende invloed van vrouwen in de wereldeconomie. Wat maakt iets nu eigenlijk ‘vrouwvriendelijk’? Waarom slagen sommige warenhuizen of hotels wel terwijl andere roemloos ten onder gaan? Door de vrouwelijke touch!

Een juweeltje van inzicht en inspiratie Patricia Blok over vrouwen in de verschillende seizoenen van het leven Patricia Blok is gefascineerd door de schoonheid en kracht van vrouwen. In “Ode aan de vrouw” voert ze inspirerende gesprekken met boeiende vrouwen van wie we veel kunnen leren. Ze ontmoet bijzondere vrouwen die haar raakten en door wie zij geïnspireerd werd. De jongste is 19 jaar en de oudste is 93 jaar. Ze vertellen openhartig over hun jeugd, hun passies en drijfveren, over hun liefdes en hun kinderen, over hun ambities en creativiteit. De manier waarop Patricia richting geeft aan het gesprek leidt tot mooie inzichten waarbij de specifieke kracht van elke vrouw prachtig tot uiting komt. Een topaanrader!

Je hoort weleens zeggen: ‘Ze heeft last van haar hormonen’, of: ‘Ze moet weer ongesteld worden.’ Zijn dit louter vooroordelen of hebben hormonen echt invloed op het gedrag van vrouwen? 

Vast staat dat vrouwen-eigen problemen bestaan. Menstruatie, zwangerschap en bevalling, borstvoeding, overgang en menopauze gaan gepaard met hormonale verschuivingen die vrouwen psychisch uit evenwicht kunnen brengen. In hun boek analyseren de auteurs fenomenen als het premenstrueel syndroom (PMS), de postnatale depressie, de psychologische impact van onvruchtbaarheid, overgangsklachten en depressie in de menopauze en seksueel geweld 

Myriam van Moffaert is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Gent. Marleen Finoulst is arts en uitgever van verschillende medische vakbladen.

Verhalen werken als medicijn, ze helen wonden en roepen herinneringen wakker. Met haar wereldwijde bestseller ‘De ontembare vrouw’ heeft Clarissa Pinkola Estés ontelbare vrouwen een hart onder de riem gestoken, door hun de weg te wijzen naar hun ongetemde instinctieve natuur. In ‘De Wolfsvrouw vertelt’ zijn enkele van haar mooiste sprookjes, mythen en verhalen bijeengebracht. Een ideale kennismaking met het werk van een groot schrijfster.

Vrouwen en het kalifaat: het is een complexe relatie. ISIS houdt duizenden yezidi-vrouwen als seksslavin en behandelt ze als dieren. Er worden westerse vrouwen geronseld om een volgende generatie strijders te baren. Sommigen melden zich vrijwillig voor een speciaal politiekorps dat controleert of vrouwen de strenge mores wel naleven – in bruutheid doen ze niet onder voor de mannen. Al die vrouwen spelen een rol in de geschiedenis die op dit moment in Irak en Syrië wordt geschreven. 
In De vrouwen van het kalifaat – Slavinnen, moeders en jihadbruiden laat Judit Neurink yezidi-vrouwen aan het woord die uit het kalifaat wisten te ontsnappen en getuigen van de vernederende en gewelddadige manier waarop ze zijn behandeld. Ze vertelt het verhaal van de ontvoerde Amerikaanse hulpverleenster Kayla Mueller die tot haar dood gevangen zat als slavin van ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Ze belt met vrouwen in de bezette stad Mosoel en analyseert de rechten en plichten die ISIS in haar propaganda aan vrouwen toekent. Zo ontstaat een beeld van de zwarte werkelijkheid in het kalifaat. 
Judit Neurink (1957) is journalist en woont sinds 2008 in Iraaks Koerdistan. Ze schrijft onder andere voor Trouw, Vrij Nederland en De Standaard. In 2014 verscheen haar roman De Joodse bruid en begin 2015 De oorlog van ISIS.

Het fascinerende beeld van de vrouw, van de Oudheid tot de Eerste Wereldoorlog. Door de mannelijke machthebbers en opiniemakers door de jaren heen beurtelings opgehemeld en verguisd: de ene keer was de vrouw een godin, de andere keer een slavin…


Nefertiti – ‘de Schone’ – is een van de meest tot de verbeelding sprekende figuren uit de Egyptische geschiedenis. Als echtgenote van de omstreden farao Achnaton leefde Nefertiti in een roerige tijd, die nu bekendstaat als de Amarna-periode. Die periode bracht grote veranderingen op het gebied van de kunst, religie en de politiek in Egypte en heeft de mensheid altijd geboeid vanwege de onopgeloste raadsels en geheimen. Geheimen die in dit boek worden ontrafeld… Bijgestaan door een team van wetenschappers onderzocht vooraanstaand egyptologe Joann Fletcher een in de vergetelheid geraakte mummie uit de Amarda-periode. Drieduizend jaar lang lag deze mummie in een ongebruikte kamer van graf KV 35 in het Dal der Koningen. Fletcher komt nu tot een schokkende conclusie: de mummie is het lichaam van een vrouwelijke farao. Is het Nefertiti? Het verhaal van deze mummie verandert voorgoed onze kijk op de rol van vrouwen in het Oude Egypte en werpt een nieuw licht op Nerfertiti en haar invloed als echtgenote en later als farao. Fletchers onderzoek gunt ons een blik op het leven dat Nerfertiti in Amarna leidde, een leven van adembenemende luxe en rijkdom, in een periode waarin het land om haar heen in elkaar begon te storten.

Mannen en vrouwen zijn verschillend, dat wisten we al. Pas als je goed kijkt, zie je hoe anders mannen en vrouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben. Het lijkt wel of ze van verschillende planeten komen! John Gray trekt deze metafoor door en stelt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Hij blaast de verschillen tussen beide seksen op om ze zichtbaar te maken, maar vooral overkomelijk. Zodra je maar begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel relatieproblemen meteen opgelost. 

Sinds de eerste uitgave van Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus in 1992 heeft Dr. John Gray wereldwijd zijn naam gevestigd bij een miljoenenpubliek. In Nederland gingen 500.000 exemplaren over de toonbank. Deze nieuwste druk zal nieuwe lezers verfrissende inzichten geven in de verhoudingen tussen man en vrouw.

Lange tijd konden vrouwen geen arts worden, omdat ze geen toegang hadden tot de universiteit. Sommigen werden heks, anderen verkleedden zich als man om dat beroep te kunnen uitoefenen. Pas eind 19de eeuw kwam daar bij ons verandering in. Isala van Diest en Aletta Jacobs werden toen de eerste vrouwelijke artsen, respectievelijk in België en Nederland. Baanbrekers, die er eindelijk in slaagden binnen te dringen in het mannenbastion van de geneeskunde. Markante vrouwen in de geneeskunst vertelt het verhaal van een tachtigtal opmerkelijke vrouwen die een spoor hebben getrokken in de geschiedenis van de geneeskunst en -kunde. Dankzij hen vinden wij vrouwelijke artsen normaal. De vrouwelijke winnaars van de Nobelprijs geneeskunde en topvrouwen als Christine Van Broeckhoven tonen dat er vandaag veel veranderd is en dat de vrouwelijke arts, de verpleegster en de vroedvrouw eindelijk de erkenning krijgen waar ze recht op hebben. Michel Deruyttere portretteert krachtige, inventieve vrouwen die op de barricades hebben gestaan om hun levensdroom -‘hun medemens verzorgen’ – waar te maken, niet alleen thuis, maar in de hele samenleving.

De Italiaanse vrouw boeit mateloos door haar bijna natuurlijke elegantie. Ze is onwaarschijnlijk zorgzaam, flirterig en tot in de puntjes verzorgd. De droom van veel mannen uit Nederland en andere West- en Noord-Europese landen. Maar de Italiaanse vrouw heeft een hoge prijs. Ze kan veeleisend en extreem jaloers zijn en heeft de neiging de relatie onder druk te zetten. Ze geeft zichzelf pas na lange tijd. Voordat de pijl van Cupido zijn doel treft, zijn veel schietoefeningen nodig. Ewout Kieckens woont sinds ruim vijftien jaar in Italië en is na drie keer eerder met een Italiaanse te hebben samengewoond, in 2015 getrouwd met zijn Italiaanse droomvrouw. Op basis van tientallen gesprekken met andere buitenlandse mannen die een relatie hebben met een Italiaanse, heeft hij een fenomenologie van de Italiaanse vrouw geschreven. Hoe versier je een Italiaanse? Hoe ziet haar leven eruit? Hoe gaat zij om met haar familie, haar kinderen en natuurlijk haar eigen man? Wat is feit en wat is fictie? ‘Vrouwen van Italië’ biedt een intiem, lichtvoetig portret van de Italiaanse vrouw en de Italiaanse maatschappij.

Een schat aan kennis en waardevolle tips, “Het Energieke Vrouwen Voedingskompas” is de ultieme gids voor elke vrouw om inzicht te krijgen in hoe hormonen werken en hoe je zo lang mogelijk vitaal en gezond blijft. 

JE HORMONEN ZIJN DE BAAS 
Hoewel onzichtbaar hebben hormonen invloed op alles in ons lichaam. Ze bepalen voor het overgrote deel je gezondheid, je vitaliteit en ook je humeur. Hormonen zijn de baas van je vethuishouding. Je hormonen bepalen of je cellulitis hebt of niet, hoe je haren, huid en nagels eruitzien en of je snel in de stress schiet of onder alle omstandigheden relaxed kunt blijven. Het zijn je hormonen die bepalen of jij ‘s morgens met veel energie opstaat of dat je er een moord voor zou doen om nog een uurtje te kunnen blijven liggen. Ook eetbuien zijn geen gebrek aan wilskracht: het zijn je hormonen die je op pad sturen naar de koelkast! 

Voeding heeft een grote invloed op de vrouwelijke hormoonhuishouding. Door je voeding aan te passen verander je je hormonen. Dit boek geeft daarvoor concrete handvatten. Als je begrijpt hoe hormonen werken krijg je de regie over je energie en gezondheid terug, zowel fysiek als mentaal. 

De selectie van vrouwenportretten in dit boek legt interessante feiten bloot over de geschiedenis en ontwikkeling van onze cultuur op het gebied van de omgang met lichamelijkheid en de visie op seksualiteit.

Aan de hand van honderd afbeeldingen van vrouwen tracht dit boek daarbij een licht te werpen op de kunst van het vrouwenportret. Uitgangspunt hierbij was vooral de schoonheid van de vrouwen zoals ze vanuit het schoonheidsideaal van onze huidige tijd gezien zouden kunnen worden. Er zijn veel bekende werken bij die een belangrijke plaats innemen in de kunsthistorie, maar u vindt ook schilderijen die niet alleen bijzonder zijn vanwege de schoonheid van het model, maar die ook als een artistieke hoogstandjes beschouwd mogen worden.

U leest in dit boek over zowel de geportretteerde vrouwen als over de kunstenaars. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van de doeken binnen de specifieke stroming, de tijd waarin ze gemaakt werden en andere interessante wetenswaardigheden.

Waarom raken vrouwen zo gestrest van het kerstinkopen doen en kunnen mannen geen cadeaus inpakken. Waarom zijn volwassen mannen zo dol op jongensspeelgoed? Waarom lukt het vrouwen niet om het tv-programma op te nemen dat u met Kerst absoluut niet wilt missen en kunnen ze de kerstboom niet recht zetten? De feestdagen die u met uw familie viert zijn vaak stressvol. Juist in de kerstperiode zijn de verschillen tussen man en vrouw wel erg opvallend. Met veel humor leggen Allan en Barbara Pease uit waar die verschillen vandaan komen en hoe u ermee om kunt gaan. Ze vertellen hoe u ervoor zorgt dat uw gasten zich op hun gemak voelen, hoe u ruzie onderweg naar een kerstfeest vermijdt en hoe u deze Kerst problemen met uw schoonmoeder oplost. Op die manier zullen uw feestdagen in elk geval ontspannen verlopen!

‘Mij zal het niet overkomen.’ Ze hebben het allemaal gedacht, deze acht vrouwen. Ze zijn mondig en intelligent. Ze hebben gestudeerd, hebben een leuke baan, een eigen inkomen. Partnergeweld, dat leek hun iets van arme sloren in bijstandswijken.
Eén op vijf vrouwen in België wordt in haar leven het slachtoffer van partnergeweld. En deze vrouwen leven net zo goed in chique villawijken en hippe lofts als in sociale woontorens. Maar de schone schijn van hun middenklasselevens maakt het taboe zo mogelijk nog groter. Velen hebben moeite toe te geven dat het sprookje een nachtmerrie is.
Sommigen worden geslagen, sommigen gruwelijk mishandeld, sommigen psychisch onderdrukt, sommigen door hun eigen man verkracht. Soms overleven ze jarenlang in een geweldrelatie, een slijtageslag die elke ons van hun energie vreet. Hoe houden ze het vol? Waarom gaan ze niet weg? Hoe geraken ze er uiteindelijk toch uit? Hoe helpt de samenleving deze gebroken prinsessen? En wat als ze ondanks alles besluiten te blijven?
Journaliste Isa Van Dorsselaer sprak met zeven vrouwen die uiteindelijk vertrokken en met een koppel dat samen bleef. Over hoe het sprookje begon en hoe de prins een kikker bleek. Over hoe ze zelf het einde herschreven. Over hoe je nog lang en gelukkig kan leven, ook na partnergeweld.

Wat heeft Mary Poppins te maken met WO I? 
Welk 16-jarig Vlaams meisje nam in een Duitse cel de plaats in van haar vader? 
En wist je dat er meer dan 25 000 Amerikaanse vrouwen actief waren aan het westelijk front? 

De Eerste Wereldoorlog zette de gangbare verhoudingen tussen man en vrouw op de helling. Vrouwen deden opeens het werk van mannen en namen ‘mannelijke verantwoordelijkheden’ op. Ze maakten wapens en gedroegen zich thuis als vaders. Honderdduizenden waren actief aan het front, onder andere in de medische sector of als chauffeur. 

Dit boek gaat geen enkel heikel onderwerp uit de weg, bijvoorbeeld ook niet de twijfelachtige rol van de suffragettes en de ‘witte-verenmeisjes’, of de erotische aantrekkingskracht van de Grote Oorlog. Een groot aantal ijzersterke vrouwen passeert de revue, van de ‘Madonna’s van Pervyse’ tot Edith Cavell, van verzetstrijdster Gabrielle Petit tot de dubbele Nobelprijslaureate Marie Curie, die met haar mobiele röntgenapparaten het leven redde van tienduizenden gewonde soldaten.

Vrijheid kan pas worden bereikt als vrouwen geëmancipeerd zijn van alle vormen van onderdrukking. – Nelson Mandela. Vrouwenrechten. Het is een thema dat helaas nog altijd brandend actueel is. Overal ter wereld zijn vrouwen het slachtoffer van tal van vormen van discriminatie en van ongelijkheid, zowel in hun beroepsleven als op familiaal, sociaal of politiek vlak. De rechten waarvoor vrouwen wereldwijd vechten, zijn dan ook erg uiteenlopend. In 1994 gaf de internationale gemeenschap tijdens de Conferentie van Caïro het startsein om de strijd voor betere vrouwenrechten op te voeren. Twintig jaar later maken Marleen Temmerman en Tine Maenhout een stand van zaken op en vertellen waar vrouwenrechten nu eigenlijk echt over gaan. Journaliste Tine Maenhout trok naar het opvangcentrum voor slachtoffers van geweld van Marleen Temmerman in Kenia. De verhalen die ze daar optekende, vormden de basis voor een zoektocht naar de historische en culturele wortels die aan de grondslag liggen van geweld tegen vrouwen. Want vrouwenrechten zijn een stuk complexer dan ze op het eerste gezicht lijken. Pas als die complexiteit ten volle wordt onderkend, kunnen er echt stappen vooruit gezet worden. Aan de hand van gesprekken met vooraanstaande experts proberen Tine en Marleen daarom het begrip ‘vrouwenrechten’ verder scherp te stellen. Het resultaat van hun zoektocht is een boeiend samengaan van verhalen, stemmen en tegenstemmen, meningen en discours over de vele verschillende facetten van; vrouwenrechten wereldwijd. Met bijdragen van Meyrem Almaci, Sultan Balli, Eva Brems, Marleen Bosmans, Vicky Claeys, Renaat Devisch, Dirk De Wachter, Gie Goris, Peter Gichangi, Peter Piot, Patsy Sörensen, Miet Smet, Koen Stroeken, Etienne Vermeersch en Rudi Vranckx.

Ingrid Bergman was getrouwd met een tandarts maar haar grote liefde beleefde zij met de oorlogsfotograaf Robert Capa. 
Filmmaatschappij Paramount verzekerde de benen van Marlene Dietrich voor één miljoen dollar.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog spioneerde Josephine Baker voor de Franse geheime dienst. 
Sterren prikkelen onze nieuwsgierigheid. Het leven van divas en idolen is onderwerp van tal van biografieën, kranten en boulevardbladen. In Coco & Co brengt Claude Blondeel portretten van vijftien boeiende vrouwen uit de wereld van de kunst, muziek, film en mode. Van operadiva Maria Callas, filmster Marilyn Monroe, componiste Alma Mahler tot modekoningin Coco Chanel, stuk voor stuk creatieve levens die inspireren en intrigeren.

De vrouw heeft tijdens haar evolutie enorme veranderingen ondergaan – veel meer dan de man. In dit boek maakt zooloog en gedragswetenschapper Desmond Morris een verkenningstocht langs de onderdelen van het vrouwelijk lichaam. Per hoofdstuk aandacht voor een onderdeel, de evolutionaire ontwikkeling ervan, de (erotische) betekenis in verschillende culturen en tijden, en de manier waarop er mee om werd en wordt gegaan. Aan de orde komen haar (waarom toch die lange hoofdharen?), voorhoofd (en wenkbrauwbewegingen), oren, ogen, neus (alle moeders en maar 50 % van de vaders herkennen hun baby’s aan de geur), wangen, lippen, mond, hals, armen, handen, borsten (een half procent van de vrouwen heeft er meer dan twee), taille, buik (navels, piercings), rug, schaamhaar, geslachtsdeel, billen, benen (de langste zijn 124 cm) en voeten (de link tussen Assepoester en de Chinese ingebonden vrouwenvoeten). Met twee katernen kleurenfoto’s, een literatuuropgave en een register. Vlot leesbaar en van veel ‘weetjes’ voorzien populair-wetenschappelijke verhandeling over de biologische, culturele en evolutionaire kenmerken van het vrouwenlichaam. Morris schreef onder andere ‘De aangeklede aap’, ‘Baby’s’ en ‘Intiem gedrag’.

Onder het motto ‘Ladies First’ gaat Annemie Struyf op reis. Van Timboektoe naar Jerusalem, van Oost-Timor naar Afghanistan, van Swaziland naar Georgië, Nepal en de Filippijnen. Gefascineerd door verhalen. Van presidentsvrouwen en koninginnen, maar ook van heel gewone vrouwen met een bijzonder verhaal. Het verhaal van vrouwen van vlees en bloed: diva’s en idealisten, harde tantes en stille werkers. Gedreven door dromen en ambities. Hunkerend naar liefde, recht, macht of geld. Een onthullende reis op de grens van macht en onmacht, droom en daad, idealisme en opportunisme. Ik wilde de hele waaier opentrekken. Van de levende legende Imelda Marcos naar de dertien koninginnen van Swaziland, opgesloten in hun luxepaleis. Van de oogarts die, hoog in de Nepalese bergen, blinden geneest naar de schitterende operadiva Cecilia Bartoli. Van de Première Dame van het armste Afrikaanse land naar de gebroken bruid in Afghanistan. Van de Palestijnse familie in Gaza naar de Toearegs in de woestijn van Mali. Van een presidentiële lovestory in Oost-Timor naar een irritante Nobelprijswinnares in Kenia. De ene keer sliep ik in het meest luxueuze bed; de andere keer tussen de ratten en de muizen. Maar elke avond hield ik trouw mijn dagboek bij. Op basis van dat dagboek en mijn gesprekken en interviews met de meest uiteenlopende vrouwen – én mannen – heb ik dit boek geschreven. Ladies First is geschreven vanuit nieuwsgierigheid, niet vanuit bewondering of idolatrie. Want ik geloof niet in heiligen en heldinnen. Wel in vrouwen van vlees en bloed. Gedreven door dromen en ambities. Hunkerend naar liefde, recht, erkenning, macht of geld. Ladies First is een boek op de grens van macht en onmacht, droom en daad, idealisme en opportunisme. Tegelijkertijd gaat Ladies First ook over de macht en de onmacht, de kracht en de beperkingen van het medium tv. Het is dus ook een kijkje achter de schermen van het televisiewerk. En een blik op het leven thuis, tussen de reizen door. Annemie Struyf

Veel leesgenot !!!