What to do?

Wat zullen we allemaal doen tot in maart? Lees het hier in verzen.