Internationale Vrouwendag 2018

Wanneer ik dit filmpje bekeek, kreeg ik op het laatst de tranen in mijn ogen.  Voor kinderen bestaat er geen ongelijkheid.  Zij vinden dat meisjes en jongens hetzelfde moeten krijgen en verdienen.  Dit filmpje vind ik zo mooi want het toont hoe simpel het eigenlijk is voor kinderen om te delen en te zorgen dat de ander evenveel krijgt.  Ik moest glimlachen bij het zien van hun gezichtjes toen ze merkten dat ze niet evenveel hadden.  Zo mooi ! Zo eerlijk! Zo recht vanuit hun hartjes.  Zo zou het in de wereld ook moeten kunnen.  Maar zowel jij als ik weten dat dat niet zo is, nu niet en nog heel lang ook niet. Daarom moet vrouwendag blijven bestaan en zullen er steeds sterke vrouwen zijn die opkomen voor ons.  Ik bewonder vele vrouwen die durven opstaan en hun ongenoegen verklaren.  Soms ten koste van hun vrijheid of hun leven.

English Version

What do these kids understand that your boss doesn’t?The Finance Sector Union of Norway

Geplaatst door Finansforbundet op dinsdag 6 maart 2018

THEMA 2018

VROUWEN EN MANNEN ZIJN OVERAL GELIJKWAARDIG

#wijzijngelijkwaardig

Gendergelijkheid

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt een dergelijke verklaring niet altijd voldoende te zijn.
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen draagt bij aan een vreedzame en duurzame wereld.
Toch zijn vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen.

Gelijkwaardigheid wordt in de Sustainable Development Goals omschreven in het vijfde doel.
Hierin staat beschreven dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben op het gebied van  onderwijs, gezondheid en werk.
Tevens streeft dit doel naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in politieke en economische besluitvorming.

 

Gelijke rechten
In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Aanhaken bij het thema betekent bundelen van de krachten, acties versnellen en doelgericht samenwerken om onbegrensde mogelijkheden ontketenen!

ONTSTAAN VAN INTERNATIONALE VROUWENDAG

Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld.
De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema – bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of tegen geweld of armoede – dat soms landelijk maar meestal lokaal wordt bepaald.

08 maart international womensday

 

In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd – in 1912 voor het eerst in Nederland.
Aanvankelijk werd de Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum.
Er bestaan verschillende lezingen voor de keuze van 8 maart als datum voor de Internationale Vrouwendag.

Lag de oorsprong in Rusland of de Verenigde Staten?
Een gangbare westerse lezing was dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908.
Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden.
Het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan.
In de periode van de Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk in een andere lezing teruggaan op de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in St. Petersburg. In ieder geval is in 1910 besloten jaarlijks een Internationale Vrouwendag te organiseren.

BELGIE ACTIVITEITEN

Op verzoek van Belgische organisaties:

Never apologizes for your selfies!(Frida Kahlo)

Van donderdag 8 maart tot en met 1 april kan men in het Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, Oud-Turnhout de groepstentoonstelling ‘Never Apologize for Your Selfies’ bezoeken.

De expo focust op vrouwelijke emoties. Gevoelens worden verbeeld. Met een eigenzinnige kijk op het artistieke proces, gaan deze vrouwen onbevreesd de confrontatie aan met zichzelf en rijgen zo hun zielen aan elkaar als parels aan een snoer.

Schrijfster Kristien Hemmerechts opent de tentoonstelling op Internationale Vrouwendag donderdag 8 maart om 19.30 uur. De vernissage wordt muzikaal omlijst door het Chris Joris Quartet.

Enkele sterke vrouwen die ik bewonder….

Malala Yousafzai Yousafzai is een Pakistaans meisje dat in 2009 als elfjarige een blog voor de BBC bijhield waarin ze dag op dag getuigde over het strenge regime van de Taliban die jonge meisjes verbood naar school te gaan. In 2012 was Malala het doelwit van een aanslag en raakte ze levensgevaarlijk gewond.

Vandaag is Malala aan de beterhand en is ze een internationaal symbool voor kinderrechten en werd er een vredesprijs naar haar vernoemd. De Verenigde Naties hebben tien november bovendien uitgeroepen tot de Dag van Malala waarmee de VN aandacht wil vragen voor de miljoenen kinderen in de wereld die geen basisonderwijs krijgen.

Marleen Temmerman Volgens de Internationale Federatie van Gynaecologen en Verloskundigen de meest verdienstelijke gynaecologe ter wereld. Temmerman begon aan de Universiteit Gent en werd de eerste vrouwelijke hoogleraar gynaecologie-verloskunde in België. Ze richtte het International Center For Reproductive Health op en wist haar stempel te drukken als senator voor de SP.A.

Ze wordt wereldwijd gelauwerd om haar expertise binnen reproductieve gezondheid, hiv/aids, vrouwenrechten en infecties in de verloskunde en gynaecologie. Haar inzet en kennis leverde haar een lifetime achievement award op van het British Medical Journal. Vandaag is Temmerman directeur van het WHO-departement Reproductieve Geneeskunde en Research.

Oprah Winfrey Deze koningin van het praatprogramma hoeft geen introductie. In haar talkshow maakte ze thema’s als postnatale depressie, seksueel misbruik en partnergeweld bespreekbaar en via de Oprah Winfrey Foundation geeft ze raad en financiële steun aan vrouwen en families in nood.

In Zuid-Afrika biedt Winfrey nu al zeven jaar onderwijs aan meisjes uit achtergestelde wijken in de Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls. Naast al haar liefdadigheidswerk is het succes en zelfvertrouwen van Oprah een inspiratie voor (zwarte) vrouwen wereldwijd.

Hilde Mattelaer De Vlaamse Hilde Mattelaer is niet alleen een van de drijvende krachten achter de vzw Artsen Zonder Vakantie, maar ook voorzitster van Mama’s For Africa, dat zich inzet voor vrouwen die in Zuid-Kivu in erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

Ze werd uitgeroepen tot één van de Vredesvrouwen van 2012, een erkenning van Platform 1325, genoemd naar een VN-resolutie die ijvert voor mensen- en vrouwenrechten in de wereld.

Catherine Verfaillie Catherine Verfaillie is een Ieperse arts en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, gespecialiseerd in interne geneeskunde en de behandeling van kwaadaardige bloedziekten zoals leukemie.

Ze vergaarde wereldwijde faam door haar baanbrekend onderzoek op het gebied van stamcellen. Zo bewees zij in haar ophefmakende publicatie in 2002 dat er naast embryonale stamcellen ook adulte stamcellen bestaan. Net zoals de embryonale stamcellen kunnen ook deze cellen uitgroeien tot alle soorten steunweefsel.

Deze nieuwe soort stamcellen biedt alternatieven voor het maatschappelijk gevoelige onderzoek met embryo’s. Dankzij haar onderzoek kunnen deze cellen in de toekomst worden aangewend voor de behandeling van ziekten als hemofilie, Parkinson, Alzheimer en het ontwikkelen van organen.

Ingrid Stals Stals is de vrouw die erin geslaagd is om partnergeweld op de agenda van het Antwerpse politiekorps te zetten. Ze publiceerde het boek ‘Huiselijk Geweld’ naar aanleiding van jarenlang onderzoek over het thema en gebruikte dat voor een grootscheepse sensibiliseringsactie bij politie en justitie. Voor het grote publiek riep Stals de sensibiliseringscampagne ‘Stairs’ in leven.

Ingrid Stals is bovendien ook een van de personen die de dienst slachtofferzorg bij de Antwerpse politie heeft opgericht en zorgt vanuit haar functie binnen het korps voor opvang en begeleiding van slachtoffers van (gendergericht) geweld.

JK Rowling Rowling, ofte de vrouw die de jeugd weer leerde lezen, vergaarde zoveel fortuin met haar Harry Potter boeken dat ze op een gegeven moment rijker was dan de Britse koningin – althans zo werd gefluisterd.

Rowling blijft echter niet op haar lauweren en bankbiljetten rusten en schenkt veel geld aan liefdadigheidsorganisaties, reist de wereld rond om kinderen het plezier van lezen weer bij te brengen en richtte de Children’s High Level Group mee op.

Jeanne Devos De Belgische Zuster Jeanne is het toonbeeld van barmhartigheid. Toen ze in 1963 naar India trok en er geconfronteerd werd met de wantoestanden stelde ze prioriteiten en besloot ze dat het Indiase volk meer baat had bij gestructureerde hulp en een hervorming van het systeem dan bij het Christendom.

Ze keerde niet meer naar België terug en zette zich permanent in voor de armen in de sloppenwijken, terwijl ze ook openlijk dingen als kinderprostitutie en het kastenstelsel aanklaagt. Hoewel Devos van oorsprong een missiezuster is, pleit ze bijvoorbeeld ook voor het gebruik van het condoom en gelooft ze dat verschillende godsdiensten naast elkaar kunnen bestaan.

Een van haar grootste wapenfeiten is de oprichting van de National Domestic Workers Movement die zich ontfermt over straatkinderen en misbruikt huispersoneel. Haar moed, inzet en ruimdenkendheid leverde Zuster Jeanne al verschillende awards en zelfs een Nobelprijsnominatie op.I

Lieve vrienden en vriendinnen, ik hoop dat jullie samen met mij blijven geloven in gelijkwaardigheid van mensen, van alle mensen….