Een kras op haar ziel.

Eugeen Van Aerschot

Karen Meulenberghs is dertig. Als journaliste schrijft ze voor het weekblad Parels reportages over verre vakantiebestemmingen.
Al acht jaar is ze gehuwd met Paul Smolders. In de ogen van collega’s en vrienden zijn Karen en haar man het perfecte stel. Maar telkens wanneer Paul intiem wil zijn, blokkeert Karen. Ze wordt dan overvallen door een enorme angst om pijn gedaan te worden.
Een gynaecoloog heeft haar al onderzocht. Enkel een kleine misgroei in haar vagina werd door hem vastgesteld. Maar dat kan zeker geen belemmering zijn voor sexueel contact.
Psycholoog Vandenbrande stelt voor Karen onder hypnose te brengen. Terwijl ze in trance is, wil hij ontdekken of een voorval uit haar verleden een nadelige invloed heeft op haar huidige ik. Hoewel Karen dat voorstel als nonsens bestempelt, stemt ze toch toe. Vanaf dan wordt haar leven danig overhoop gegooid.

Over de auteur :

Eugeen Van Aerschot (1953) studeerde radio- en tv-realisatie aan het RITCS te Brussel. Hij werkte lange tijd als realisator voor Vlaamse tv-zenders en produceerde/realiseerde ook tal van tv-commercials en bedrijfsfilms.
Eugeen Van Aerschot was ook literair actief met o.m. vier blijspelen en een inleidend boek voor toneelmakers, dat hij samen met Hugo Meert schreef.
In 2005 stopte Eugeen met televisiewerk en ontwierp hij de website ‘gratisrijbewijsonline.be’. Deze site wordt nog steeds door het merendeel van kandidaat-bestuurders geraadpleegd bij hun voorbereiding voor het theorie-examen.
Jaren geleden legde de auteur zich toe op hypnose en regressie. Deze interesse en zijn talrijke reizen naar de Filipijnen zijn de inspiratiebron geweest voor zijn psychologische thriller.
Sinds 2009 woont de auteur in Thailand.

Wat vind ik van dit boek?

Dit is een grote aanrader ! Een echt TOP suspense verhaal ! Een tijdje geleden werd ik bevriend op facebook met Eugeen Van Aerschot. Hij vroeg mij of ik geïnteresseerd was om zijn boek te lezen. Ik zei hem dat ik weinig thrillers lees, maar dat zijn boek mij wel intrigeerde. Ik vond de cover direct heel aantrekkelijk. Die titel past er ook heel goed bij. Een mooie vrouw die als het ware verscheurd wordt. Ze omarmt die scheur of die kras op haar ziel en zo gaat ze naar genezing zoeken. Ze zal tot het uiterste gaan om de stem in haar lichaam te horen en te volgen.

Het verhaal is superspannend ! Het houdt je van het begin tot de laatste pagina in haar greep. Ik heb het in twee dagen uitgelezen. Ik kon en wilde niet stoppen. Telkens wanneer ik het moest onderbreken, en iets anders doen, bleef ik verbonden met het verhaal. Ik bleef me steeds maar afvragen hoe het verder zou gaan met Karen. Het was net of ik in haar huid gekropen was en ook steeds maar verder op onderzoek wou. Eugeen schrijft heel duidelijke taal en beschrijft haar bewegingen heel goed. Karen heeft een probleem met sex met haar man. Vanwaar komt dat? Ze kan zich maar niet geven… Dan komt ze bij een psycholoog terecht die haar voorstelt om in haar verleden de oorzaak te zoeken. Ze wil dat wel, maar hoe? Hij stelt voor om terug te keren naar haar verleden via regressie. Ik heb daar reeds een paar keer over gehoord en dit onderwerp boeide me onmiddellijk. Die regressie gebeurt via hypnose. Nog een onderwerp dat me erg interesseert is “reïncarnatie.” In het verhaal gaat Karen op zoek naar de personen die ze in haar regressie terug gezien heeft. Ze voelt dat ze naar Manilla moet gaan om daar de oorzaak te vinden van haar probleem met haar man Paul. Ze komt in de Philipijnen terecht, leert een toffe vrouw kennen die haar zeer goed kan helpen. Samen gaan ze op onderzoek. Via hun dialogen kom je steeds meer te weten. Maar hoe dichter ze bij de ontknoping komen, hoe gevaarlijker het wordt voor bepaalde mensen die ze leerde kennen en ook voor Gina en Karen zelf. Het verhaal zit fantastisch in elkaar. Telkens wanneer ik dacht dat het ging opgelost geraken, kwam er weer een kink in de kabel. Er is een grote opbouwende spanning. Het is een echte “cold case.” Dit moet zeker verfilmd worden !

Dus een grote aanrader !!! Zeker voor wie houdt van een goede opgebouwde spanning en een beetje reïncarnatie…

Enkele quotes :

p. 19 : “Wanneer iemand overlijdt, verlaat de geest met al zijn herinneringen het fysieke lichaam van de dode. … Hij zweeft rond tot hij zich dagen, maanden of jaren later in een nieuw leven nestelt.”

p. 60 : Haar verleden was op haar afgekomen als een briesende stier, die in de arena naar een rode lap stormde.

p. 118 : Karen voelde zich moedeloos en leeg. Als een dweil die in een emmer water had geweekt en nadien met volle kracht was uitgewrongen. Tot de laatste druppel water eruit was geperst.

p. 155 : Misschien was ze wel op de juist plek. Maar ze had ook het gevoel dat telkens wanneer ze dichterbij de oplossing kwam, dat ze dan weer werd weggeduwd. Ergens in haar achterhoofd zag ze het beeld van een paard in een schaakspel. Dat zette ook altijd een stap naar voor, maar moest dan uitwijken naar links of naar rechts. Telkens wanneer ze dichter bij Kim leek te komen, werd er een nieuwe hindernis voor haar opgegooid.

p. 175 : In gedachten liet ze het gesprek met Fernando opnieuw passeren. Zoals een sportliefhebber die in fast forward een voetbalmatch bekijkt en bij sommige hoogtepunten de rewind- en de play-toets indrukt.

p. 256 : Het is natuurlijk geen zekerheid, maar binnen in mij heb ik het gevoel dat het Kim was die me dwong om u hier te komen opzoeken. Alsof zij u na al die jaren wilde laten weten wat ze die bewuste dag had meegemaakt.

Zoals jullie weten, ga ik altijd graag op zoek naar meer informatie over bepaalde dingen in het boek. Ik zocht dus de twee woorden die mij intrigeerden op : regressie en reïncarnatie.

Regressie is het terugkeren naar een eerdere fase van de levensontwikkeling. In de meeste gevallen treedt regressie op als afweermechanisme bij het verwerken van negatieve gevoelens of emoties. Dit kan acuut zijn, maar kan ook chronische vormen aannemen. Het verschijnsel kan zowel in gedachtepatronen als gedrag optreden. Het begrip is afkomstig uit de psychoanalyse.

Regressie in psychologische zin, als terugval in een eerdere levensfase, dient onderscheiden te worden van regressie als psychotherapeutische techniek, om via herbeleving de gevolgen van traumatische gebeurtenissen los te laten. Dat is hier in dit verhaal het geval. Die herbeleving is van groot belang en zet een heel apparaat in werking.

Reïncarnatie (Latijn: caro = “vlees”; re=opnieuw, “wedervleeswording”, Grieks metempsychôsis, “opnieuw bezield”, vandaar “zielsverhuizing”) is de religieuze of filosofische opvatting dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen (de ziel of de geest) na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. De belangrijkste religies met een geloof in reïncarnatie zijn Aziatische religies, vooral het hindoeïsme, het jainisme, het boeddhisme en het sikhisme.

Reïncarnatie is het meest bekend als behorend tot het hindoeïsme en boeddhisme. In deze gevallen is het sterk verwant met het begrip karma, wat de toekomstige geboorte beïnvloedt. Volgens deze theorie leiden goede daden tot goede gevolgen, zowel in het huidige als het toekomstige leven. En zo ook voor slechte daden.

Nog enkele foto’s als sfeerverwekking :

Manilla in de Philipijnen
Manilla met de sloppenwijken rondom
De kathedraal van IntramurosEven situeren

Ik wens jullie veel leesplezier met deze prachtige, spannende psychologische thriller ! Ik zat op het randje van mijn zetel…