Interview : IJs voor iedereen

Toen ik een tijd geleden naar het nieuws keek, werd er gepraat over iemand die mensen aanspoorde om brieven te schrijven aan een overledene om zo beter dit verlies te kunnen verwerken.  Dat vond ik heel pakkend.  Doordat ikzelf enkele jaren geleden mijn ouders in drie weken tijd verloor, voelde ik mij erg aangesproken door dit verhaal.  Ik besloot haar een e-mail te sturen om haar te vragen of ik haar mocht interviewen.  En dat wou ze graag.  Hieronder vind je het interview.

  1. Hoe werkt het postkantoor precies?

Ijs voor iedereen is een ongewoon postkantoor voor handgeschreven brieven van en naar overleden mensen waar je van blijft houden. 

‘Brieven voor nu’ zijn handgeschreven brieven naar overledenen. Elke brief wordt in het postkantoor gearchiveerd. Uit elke brief wordt één zin – die het ijs doet smelten – anoniem* op de website gepubliceerd. Later worden deze citaten gebundeld in een uitgave.

Beeldend kunstenares Saar De Buysere hertekent de brief met potlood en geeft de sfeer van de brief weer in een postzegeltekening. Het beeld en de zin worden teruggestuurd naar de afzender.

*Enkel de voornaam van de geadresseerde wordt vermeld. Herkenbaar voor de afzender. Streep de naam niet door, vergeet hen niet.

‘Brieven voor later’ zijn handgeschreven brieven naar wie achterblijft. Brieven als nalatenschap. Deze brieven worden ongelezen in het postkantoor gearchiveerd tot het afgesproken moment van verzending. Op een onvergetelijke dag, wordt de brief vanuit het postkantoor verzonden naar de nabestaande(n).

2. Waarom ben je ermee begonnen?

Ijs voor iedereen kan niet dichter bij mijn hart liggen. Het verhaal begint bij het verlies van mijn (groot)moeder. Ik vroeg haar of ze mij een brief kon schrijven als ze aan de overkant was aangekomen, ze antwoordde mij dat haar brief lang onderweg zou zijn. Dat waren haar laatste woorden en mijn afscheid van haar. In afwachting schrijf ik haar…

Als rouw- en verliescounselor stond ik dicht bij ouders die hun kind verloren in een verkeersongeval. Mensen zonder glazuurlaag. Toen ik een brief ontving van een moeder aan haar overleden kind, vroeg ik haar wat ik met de brief kon doen. Ze vertelde mij dat het voor haar belangrijk was dat ze de brief kon verzenden naar een plaats waar hij integer behandeld werd.

Jaarlijks ontvangt Bpost naar eigen zeggen meer dan 300.000 brieven naar de Sint. (Sinterklaas, Spanjestraat 1 – 0612 Hemel)

Een postadres voor post naar overledenen bestond niet.

3. Wat hoop je dat het postkantoor voor mensen kan betekenen?

Ijs voor iedereen wil betekenis geven aan de dood door te schrijven over de dood heen. Want liefde overlijdt nooit. 

Met dit postkantoor wil ik (rouwende) mensen aanzetten om handgeschreven brieven te schrijven (zonder delete-toets) naar overleden geliefden of als nalatenschap. Want in het gewroet/gekrabbel op papier zit de emotie verstopt.

Met ijs voor iedereen wil ik het ijs rond rouw en verlies ontdooien. Door mensen de mogelijkheid te geven om te vertellen wat nog gezegd moet worden, ook als de persoon overleden is.

Ik hoop dat ijs voor iedereen een hou-vast biedt in koude dagen. Want als het ijs smelt, vindt het water zijn weg…

4.Welke reacties krijg je van mensen die er gebruik van (willen gaan) maken?

“Nu kan ik een brief naar mijn zoontje sturen.”

Ik wou dit al lang doen maar wist niet naar waar.”

“Heel mooi initiatief, ik heb een tijdje terug een brief geschreven naar mijn popje maar nooit verstuurd, ik denk dat ik die zal versturen nu ik weet dat dit initiatief bestaat.”

“Heel waardevol initiatief! Kenbaar gemaakt binnen ons team slachtofferhulp (emotionele en juridische ondersteuning aan onder andere nabestaanden van moord, doodslag, dodelijke verkeersongevallen, rampen en zelfdodingen).”

“Weer een houvast voor als het even wat minder gaat.”

“Mooi initiatief! Vereeuwigde brieven, dat is belangrijk!”

5.Is er iets anders dat je graag over het project zou willen vertellen?

Postadres:

Brieven voor nu / brieven voor later

ijs voor iedereen

Postbus 40 

9000 Gent-Centrum 

www.ijsvooriedereen.be – info@ijsvooriedereen.be

 

Mijn grootmoeder kijkt vanachter mijn schouder mee, enkel door veel stemmen te vergaren kan ijs voor iedereen uitgroeien tot een klein postkantoor naast het grote kantoor van Bpost.

Ik vind dit een supermooi initiatief.  Ik schreef enkele maanden geleden al een briefje aan mijn overleden katje Pluis (hier op mijn blog).  Wel, dit hielp.  Ik heb haar vereeuwigd in die brief.  Dat was een eerste stap.  Nu voel ik dat ik stilaan klaar ben om een brief aan mijn ouders te schrijven…

Dank je, Tine Marie Van Damme voor dit sereen en integer initiatief.