World Cat Day 2018

World Cat Day 2018
August 8, 2018 in the World

Internationale Kattendag

Datum: woensdag 8 augustus 2018
Land / gebied: Internationaal

Jaarlijks op 8 augustus is het ‘Internationale Kattendag’ (World Cat Day). Deze dag is een soort Dierendag, maar dan alleen voor katten, waarop ze extra verwend worden.

In 2002 opgericht d.m.v. een Internationaal Fonds voor Dierenwelzijn en verscheidene dierenrechtenorganisaties.

English : It’s all about cats on August 08, 2018 because it’s World Cat Day or International Cat Day. It had been proclaimed by the International Fund of Animal Welfare and is coordinated by divers animal welfare organizations all over the world. The goal of the happening is to increase the public’s awareness for the needs of cats. The exhortation for species-appropriate keeping and the fighting of neglect and abuse are a major issue, too. On World Cat Day cats receive special delicious food or other gifts that they like.

Dutch : Op 8 augustus is het dus Wereldkattendag of Internationale kattendag.  Het is ontstaan bij het Internationaal fonds voor Dierenwelzijn en is georganiseerd door diverse dierenwelzijnsorganisaties over de hele wereld.  Het doel van deze gebeurtenis is om de mensen wakker te maken voor de noden van de katten. De aansporing om bepaalde soorten te blijven kweken en het vechten tegen verwaarlozing en misbruik zijn belangrijke kwesties.  Op Wereldkattendag krijgen de katten speciaal lekkere knabbels en andere leuke speeltjes. 

English : Cats accompany humans for thousands of years. They are pets, that are not used for any kind of work or economic reasons, which makes the connection between humans and cats so extraordinary. The character of a cat is said to be idiosyncratic, farouche and independent, which makes them hard to train. But nonetheless cats always keep in touch with humans, when they were tamed once and quiet often the connection between the animal owner and the pet is very emotional.

Dutch : Katten zijn al duizenden jaren de vrienden van de mens. Ze worden als huisdieren gebruikt en dienen niet tot enige economische reden.  Dat maakt de band tussen mensen en katten zo fantastisch.  Katten schijnen een heel eigenzinnig, slim en onafhankelijk karakter te hebben. Dat maakt het moeilijk om hen dingen aan te leren.  Desondanks blijven katten steeds verbonden met mensen en wanneer ze getemd zijn, is de band met hun baasje heel emotioneel.

 

English : Worldwide there are about 60 cat breeds known, whilst the European shorthair is the most spread one. The mysterious nature of cats let people come up with many cat related sayings and fairy tales. Cats are considered a very clever, patiently awaiting, and sometimes even evil, unthankful and egoistic character, who loves to hunt. Popular examples for that is the idiom and characters like the “Puss in Boots” (De gelaarsde kat)  and the “Cheshire Cat” from Alice’s Adventures in Wonderland.

Dutch : Wereldwijd zijn er zo’n 60 kattenrassen bekend, waaronder de Europese korthaar het meest verspreid is.  De mysterieuze natuur van katten doet vele kattenspreuken en verhalen ontstaan.  Katten worden gezien als dieren met een zeer slim, geduldig, soms duivelsachtig, ondankbaar en egoïstisch karakter en ze houden van de jacht.  Bekende voorbeelden zijn bv. De gelaarsde kat en de Cheshire Cat uit Alice in Wonderland.

 

English : Not only in the Western society the World Cat Day and cats themselves are popular, loved and appreciated. Like in Japan in many households and entries, there is the “Maneki Neko”, an artificial white cat with a collar and red inner ears. It sits and becks with its paw. Being the reincarnated goddess of mercy she is supposed to bring luck to their owners and keep away harm.

Dutch : Niet alleen bij ons in het Westen zijn de Wereldkattendag en katten populair, geliefd en geapprecieerd.  In Japan heb je in vele huishoudens de Maneki Neko, een beeldje van een witte kat met een kraagje en rode binnenoortjes.  Het zit rechtop een beweegt zijn pootje op en neer.  Ze wordt gezien als de reïncarnatie van de godin van vergeving en ze zou geluk brengen en ongeluk afweren.

 

The text “World Cat Day” has been taken from www.cute-calendar.com

 

In Italië is 17 november de Dag van de Zwarte Kat.

Dag van de Zwarte Kat

Datum: zaterdag 17 november 2018
Land / gebied: Italië

ItaliëIn Italië is 17 november jaarlijks de ‘Dag van de Zwarte Kat’ (Giornata del Gatto Nero). Ingesteld in 2007 door de Italiaanse dierenbescherming AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) om het aantal zwarte katten dat vermoord wordt vanwege vooroordelen en bijgeloof te verminderen.

Dag van de Zwarte Kat
De datum van 17 november is niet zomaar gekozen. In de eerste plaats is zeventien het ongeluksgetal in de Italiaanse cultuur, zie: Venerdì 17. Ten tweede worden de meeste zwarte katten rond Halloween (eind oktober / begin november) gedood. Het doel van de ‘Dag van de Zwarte Kat’ is het bestrijden van bijgeloof en het beschermen van zwarte katten.

Zwarte katten worden in veel culturen geassocieerd met ongeluk en hekserij. In de Middeleeuwen werden zwarte katten gedood omdat men dacht dat ze bij heksen hoorden. Alhoewel het geloof in heksen is verdwenen, denken sommige mensen nog steeds dat zwarte katten ongeluk brengen.

Volgens AIDAA worden door bijgelovige mensen in Italië ruim 60.000 zwarte katten gedood. Ook worden zwarte katten door satanisten gebruikt (en vermoord) tijdens zwarte magie rituelen. Ook hebben ze minder kans geadopteerd te worden uit een asiel en moeten ze vaak worden geëuthanaseerd, omdat niemand ze wil hebben.

Giornata del Gatto Nero

Hier zie je onze Figaro, the black cat !!!

 

En Pluis, ons grijs katje met witte sokjes !!!

Op deze bijzondere dag herdenk ik graag mijn liefste Pluis die ik vorige zomer moest laten inslapen.  Maar ik ben blij dat ik nog steeds onze lieve, zwarte Figaro heb.

On this special day I remember my dearest Pluis, who died last summer.  But luckily we still have our black cat Figaro!

Laten we ze vandaag eens extra goed verwennen, alhoewel ik ze elke dag goed knuffel…

Let’s cuddle our lovely cats today…