Intuïtief koken, een grappige en bevrijdende kijk op de culinaire wereld

Katrien Claus

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 0

Een echt feelgood-kookboek !!!

Ik leerde Katrien kennen via een gemeenschappelijke vriend. Zij is voor mij een hele verrijking nu ik op zoek ben om gezonder te eten en mij ook mentaal beter te willen voelen. Ondertussen heb ik geleerd dat je mentale gezondheid voor een groot deel afhangt van wat je eet en drinkt. Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Sinds 2019 ben ik gezonder gaan eten en meer rekening gaan houden met mijn lichaam. Daardoor ben ik al bijna 17 kg afgevallen EN voel ik mij ook veel beter in mijn vel. Onzekerheid en twijfels over mijn lichaam zijn fel verminderd. En raar maar waar, er komen steeds mensen op mijn pad die mij daarbij helpen en zo bouw ik verder aan ‘een nieuwe ik.’ Ik vind Katriens denk- en levenswijze heel boeiend en interessant. Daarom zal ik haar kookboek (dat overigens nu nog in het Engels is, maar hopelijk later kan vertaald worden naar het Nederlands) grondig doorlezen en gebruiken. Ik kreeg reeds wat herfstreceptjes die ik binnenkort zal klaarmaken. Heb er echt zin in! Laat je niet afschrikken door het Engels. Er staan geen moeilijke woorden in en anders kun je vlug even Google Translate opzoeken. Dit boek verschijnt in het voorjaar.

Indien je het als kerstcadeau wilt kopen, krijg je een digitale voucher toegestuurd om onder de kerstboom te leggen, easy peasy!

Hier vind je de link om het te kopen en zo mee te doen aan de crowdfunding.

https://www.kickstarter.com/projects/katrienclaus/intuitive-cooking-more-than-just-a-cookbook

De Vlaamse fun-loving Katrien Claus woont in de Spaanse Pyreneeën en goot haar speelse culinaire know-how in een bijzonder kookboek “INTUITIVE COOKING”. Ze deed beroep op al haar zintuigen, maakte een moestuin en bedacht hoe je terug in contact kan komen met jouw verbeelding, smaak en goesting om in de keuken te staan.

In tijden van informatie-overvloed, instagram food porn, bake-off TV shows en guru chefs kan koken een beetje intimiderend worden. “INTUITIVE COOKING” maakt je terug een ontspannen baas in eigen keuken en haalt de sleur uit de dagdagelijkse kokerij. Claus biedt met haar persoonlijke verhalen en anekdotes een grappige en bevrijdende kijk op het culinaire keurslijf dat soms verlammend kan werken.

INTUITIVE COOKING” is dus niet gewoon alleen maar een kookboek. Het bevat uiteraard heerlijke en gezonde recepten die je ecologische “foodprint” en de planeet niet uit het oog verliezen. 

Maar Katrien droomt er vooral van dat je kookvertrouwen groeit en je haar boek naar jouw hand zet. Een klein apart boekje met tips & tricks stimuleert je creativiteit. Hier leer je spelen met textuur, natuurlijke smaakversterkers, kleuren en vormen. Ook vind je trucs om je kinderen gezond te doen eten en hoe je ingrediënten optimaal kan benutten. Bovendien is er schrijfruimte voor je eigen vernieuwende ideeën.

Het boek bevat hoofdzakelijk vegetarische recepten. Maar de troefkaart is een handig register waarmee je de enkele vis- en vleesgerechten om kan zetten naar vegetarische en vegan opties. 

Dit mooi uitgegeven boek (+apart boekje) van 336 blz. is in het Engels en verkrijgbaar via de web page voor een bedrag van 34,95 euro (zonder verzendingskosten). De grappige illustraties zijn van Alex Zitzmann.

Katrien Claus woont al 25 jaar in Spanje en is gepassioneerd door gastronomie. Ze maakte de inspirerende culinaire revolutie in Barcelona in de jaren ’90 mee (waar ze nog steeds culinaire wandelingen en workshops organiseert).Verder biedt ze ook  allerlei workshops met ‘Montepallars’ in haar idyllische dorp in de Catalaanse Pyreneeën (www.montepallars.com).

“We are what we eat”, they say, and I couldn’t agree more. Eating healthy is of vital importance for ourselves and for the planet, at least as we want to keep both sane and well.

https://www.instagram.com/_intuitivecooking/

https://www.facebook.com/katrienclaus10

Neem een kijkje in het boek :

Katrien : ‘Ik heb zojuist het prototype van Intuïtief Koken ontvangen van de drukker. Omdat ik het boek zelf ga uitgeven, ga ik in november een crowdfundingcampagne voeren. Als je meer wilt weten over het project, kijk dan op mijn Facebook- en Instagram- pagina’s. Stay tuned voor meer info binnenkort!’

Vandaag 2 december start de crowdfunding !!!

Ontdek “Intuïtief Koken”,  de perfecte manier om koken makkelijker, leuker en duurzamer te maken. Een boek voor alle smaken en meugen en zoveel meer dan alleen maar een kookboek! Aangezien ik het zelf uitgeef, organiseer ik een Crowdfunding (2- 31dec) om de drukkosten te kunnen financieren, check out de link: https://www.kickstarter.com/projects/katrienclaus/intuitive-cooking-more-than-just-a-cookbook

Hoe kan je het project steunen? Bestel je boek op voorhand via de crowdfunding pagina; misschien ook  ideaal als kerstcadeau?? Graag delen met zoveel mogelijk mensen; I ‘ll  be forever grateful!  Katrien Claus

Maak kennis met haar kookboek :

INTRO Hieronder krijg je de boeiende (Engelse) inleiding in haar boek : heel verrijkend en zo duidelijk uitgelegd. Laat je zeker niet afschrikken door het Engels. In de grijze kaders vind je telkens de Nederlandse vertaling.

Cooking is one of the most basic things in life, something we do every day, unless you’re a particularly lazy multimillionaire. So, why not make the most of it, make it more fun, more playful?

I get it though: sometimes, it can be a big effort, a source of stress, an unwelcome interruption to your packed schedule. Finding the time and energy after a long day at work, homework duties with the kids, throwing balls for your dog and paying the bills…   sometimes, cooking is the last thing you want to do.

That’s a real pity, because cooking can actually, with the right mindset and focus, be the ideal way to unwind, no matter how little time you have. A deep breath, a cheeky glass of wine, some groovy tunes in the background, just a few simple things can already work miracles! 

This book will help you reignite your interest—passion, even—for this basic, yet vital part of our everyday lives. The idea is to provide you with inspiration, a seed for you to grow, a catalyst, rather than a rigid set of rules. It will empower you to trust your instincts, tastes, imagination and intuition to grow as a cook and—who knows?—as a person too.

The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled”
Plutarch

So, how do I plan to do this?

INTRO
 
Koken is een van de meest basale dingen in het leven, iets wat we elke dag doen, tenzij je een bijzonder luie multimiljonair bent. Dus waarom zou je er niet het beste van maken, het leuker, speelser maken?
 
Ik snap het wel: soms kan het een grote inspanning zijn, een bron van stress, een ongewenste onderbreking van je overvolle agenda. Tijd en energie vinden na een lange dag werken, huiswerk maken met de kinderen, ballen gooien voor je hond en de rekeningen betalen... soms is koken wel het laatste wat je wilt doen.
 
Dat is heel jammer, want koken kan eigenlijk, met de juiste mindset en focus, de ideale manier zijn om te ontspannen, hoe weinig tijd je ook hebt. Een diepe zucht, een brutaal glas wijn, wat groovy deuntjes op de achtergrond, een paar simpele dingen kunnen al wonderen doen!
 
Dit boek zal je helpen jouw interesse - zelfs passie - voor dit fundamentele, maar essentiële onderdeel van ons dagelijks leven weer op te wekken. Het idee is om je te voorzien van inspiratie, een zaadje om te groeien, een katalysator, in plaats van een starre set regels. Het zal je in staat stellen om op je instinct, smaak, verbeeldingskracht en intuïtie te vertrouwen om te groeien als kok en - wie weet? - ook als persoon.
 
“De geest is geen vat dat gevuld moet worden, maar een vuur dat aangestoken moet worden”
Plutarchus
 
Dus, hoe ben ik van plan dit te doen?

HELPING YOU TO GET BACK IN TOUCH WITH YOUR SENSES

With today’s information overload, Instagram food porn, bake-off TV shows, guru chefs and cookbook industry, it’s easy to get confused, feel insecure and set impossibly high standards for ourselves, making us lose perspective and balance. So, instead, take a step back, clear your mind and focus in-depth on your senses and how each of them influences the way something tastes. Simply by paying them more attention and trusting them, you’ll know what to do at any given moment in the cooking process, c’est tout

TAKING MORE CARE OF OUR HEALTH AND THAT OF THE PLANET

I get it: responsible, healthy buying and eating ain’t always easy. It’s actually quite hard to find your way in the sustainable jungle. One fact is clear though: if we don’t connect with our food and cook for ourselves, it’s highly unlikely we will get and stay healthy.

Smart planning, shopping and storage are a great starting point, and this book provides plenty of recommendations on this. What’s more, you’ll find loads of tips on how to make optimal use of ingredients and how to play with leftovers. All this can contribute to our end goal: zero waste, not leaving any waste at all! Also, cutting down on meat and fish can be a real boost for a healthier planet and body and, here again, I offer plenty of ideas and alternatives. Lastly, I include advice on sourcing organic and ethical products, including from your own kitchen garden, if possible.

SOURCES OF INSPIRATION

Your friends and family, your past, your travels, the seasons, classes and, yes, even other cookbooks. I show you how to turn all of these into your own personal culinary muses, whispering scrumptious suggestions in your small yet perfectly-formed ears at just the right time! Being the helpful kind of little book that this is, it provides plenty of spare space to jot down any number of your own personal experiences, memories and ideas. And even the challenge of eating healthier and taking better care of the planet can be a great source of inspiration rather than a limitation!

HELPEN OM TERUG TE KOMEN bij JE ZINTUIGEN
 
Met de informatie-overload van vandaag, Instagram-voedselporno, bake-off tv-shows, goeroechefs en kookboekenindustrie, is het gemakkelijk om in de war te raken, ons onzeker te voelen en onmogelijk hoge eisen aan onszelf te stellen, waardoor we ons perspectief en evenwicht verliezen. Dus doe in plaats daarvan een stapje terug, maak je hoofd leeg en concentreer je grondig op je zintuigen en hoe elk van hen de manier waarop iets smaakt beïnvloedt. Gewoon door er meer aandacht aan te besteden en erop te vertrouwen, weet je wat je op elk moment in het kookproces moet doen, c'est tout!
 
MEER ZORG VOOR ONZE GEZONDHEID EN DIE VAN DE PLANEET
 
Ik snap het: verantwoord, gezond kopen en eten is niet altijd even makkelijk. Het is eigenlijk best lastig om je weg te vinden in de duurzame jungle. Eén feit is echter duidelijk: als we ons niet verbinden met ons eten en niet voor onszelf koken, is het hoogst onwaarschijnlijk dat we gezond zullen worden en blijven.
Slim plannen, winkelen en opbergen zijn een goed startpunt, en dit boek geeft hierover tal van aanbevelingen. Bovendien vind je er tal van tips om optimaal gebruik te maken van ingrediënten en te spelen met restjes. Dit alles kan bijdragen aan ons einddoel: zero waste, helemaal geen afval achterlaten! Ook het minderen met vlees en vis kan een echte opsteker zijn voor een gezondere planeet en lichaam en ook hier bied ik tal van ideeën en alternatieven aan. Ten slotte geef ik advies over het inkopen van biologische en ethische producten, indien mogelijk ook uit uw eigen moestuin.
 
INSPIRATIEBRONNEN
Je vrienden en familie, je verleden, je reizen, de seizoenen, lessen en ja, zelfs andere kookboeken. Ik laat je zien hoe je al deze dingen kunt veranderen in je eigen persoonlijke culinaire muzen, terwijl ik heerlijke suggesties fluister in je kleine maar perfect gevormde oren op het juiste moment! Omdat het het behulpzame soort boekje is dat dit is, biedt het voldoende ruimte om een ​​aantal van uw eigen persoonlijke ervaringen, herinneringen en ideeën op te schrijven. En zelfs de uitdaging om gezonder te eten en beter voor de planeet te zorgen, kan eerder een grote inspiratiebron dan een beperking zijn!

RECIPES

Whilst this is not a conventional cookery book, it does include a good number of tasty recipes. Here, though, they are not a formula to be strictly followed, but rather examples to fire your imagination, for you to adapt and, hopefully to inspire you to create your own dishes.

Whether you are a meat or fish lover, a vegetarian or vegan, this can be the perfect book for everyone! Most of the recipes are vegetarian and some are vegan and, for those containing a little fish or meat, there are plenty of suggestions how you can easily adapt them into a vegetarian or vegan one.

And, whilst I’m sure that all you old-timey vegetarians and vegans know perfectly well how to do this, for those dipping their toes into the meat-free swimming pool, it might be a bit more intimidating. For these brave souls, I’ve prepared a mini-manual with plenty of great alternatives to get started, also really handy for flexitarians or those who simply want to cut down on fish and meat.

RECEPTEN
 
Hoewel dit geen conventioneel kookboek is, bevat het wel een flink aantal smakelijke recepten. Hier zijn ze echter geen formule die strikt moet worden gevolgd, maar eerder voorbeelden om uw verbeelding te prikkelen, voor u om aan te passen en, hopelijk om u te inspireren om uw eigen gerechten te creëren.
 
Of je nu een vlees- of visliefhebber bent, vegetariër of veganist, dit kan voor iedereen het perfecte boek zijn! De meeste recepten zijn vegetarisch en sommige zijn veganistisch en voor degenen die een beetje vis of vlees bevatten, zijn er tal van suggesties hoe je ze gemakkelijk kunt aanpassen aan een vegetarische of veganistische.
 
En hoewel ik er zeker van ben dat alle oude vegetariërs en veganisten heel goed weten hoe ze dit moeten doen, voor degenen die hun tenen in het vleesvrije zwembad dompelen, is het misschien een beetje meer intimiderend. Voor deze dappere zielen heb ik een mini-handleiding gemaakt met tal van geweldige alternatieven om aan de slag te gaan, ook erg handig voor flexitariërs of degenen die gewoon willen minderen met vis en vlees.

TOOLSHEETS WITH LOADS OF PRACTICAL TIPS AND TRICKS

These will help you implement your new-found inspiration and va-va-voom! The goal is to provide you with ideas to allow you to play, create and give free reign to your culinary creativity. They are provided in a handy separate booklet, making them easy to consult—anytime, anywhere. 

They cover a wide range of subjects such as taste intensifiers, how to play with texture, temperature and tastes, how to create different shapes, forms and contrasts, different ways of preparing the same ingredient, useful cooking techniques and much more! All to make things a wee bit easier for you. And again, every toolsheet has plenty of blank space to jot down your own ideas, so you can really personalise this book and turn it into something to cherish forever.

I want to bring the fun back to the kitchen for everyone. Cooking and eating is not a life-or-death competition: it’s about being together, having fun and bringing comfort. Let’s face it, who doesn’t have a jolly smile on their face after enjoying a great meal, either on their own or in good company?

Don’t be intimidated by cooking,
we shouldn’t be the world’s greatest 
in order to add to the sum of human happiness

Irma Rombouer, author of The Joy of Cooking

This recipe is spiced up with a sprinkling of stories, such as the weird situations that can arise due to different countries’ culinary etiquettes, personal anecdotes from my chequered past, character sketches and tales—both tall and regular-sized—to give you some context and entertainment.

All this has been cooked up in the corner of the Catalan Pyrenees that I now call home, whose quality ingredients form the basis of my cooking, together with veggies that come straight from my kitchen garden. I’ve been living in Spain for more than 25 years now, so it’s no surprise there’s quite a Mediterranean influence on my ingredients and cooking style.

Living here has made me more aware of my natural surroundings, reconnecting with my senses and getting more in touch with home-grown ingredients, the keys to a more sustainable cuisine, and world.

Take whatever you want from this book, and other sources too: if you go into the kitchen every day with a song in your heart and a desire to make something super-tasty, my job will be done. Just invite me to your next dinner party!

Anyone can be a wizard in the kitchen. You just have to let yourself be one

Jo Claus

GEREEDSCHAP MET VEEL PRAKTISCHE TIPS EN TRUCS
 
Deze helpen je bij het implementeren van je nieuwe inspiratie en va-va-voom! Het doel is om je ideeën aan te reiken waarmee je kunt spelen, creëren en je culinaire creativiteit de vrije loop kunt laten. Ze worden geleverd in een handig apart boekje, waardoor ze altijd en overal gemakkelijk te raadplegen zijn.
 
Ze behandelen een breed scala aan onderwerpen zoals smaakversterkers, hoe te spelen met textuur, temperatuur en smaken, hoe verschillende vormen, vormen en contrasten te creëren, verschillende manieren om hetzelfde ingrediënt te bereiden, handige kooktechnieken en nog veel meer! Alles om het u een beetje makkelijker te maken. En nogmaals, elke toolsheet heeft voldoende ruimte om je eigen ideeën op te schrijven, zodat je dit boek echt kunt personaliseren en er iets van kunt maken om voor altijd te koesteren.
 
Ik wil het plezier voor iedereen terug in de keuken brengen. Koken en eten is geen wedstrijd op leven of dood: het gaat om samen zijn, plezier maken en troost brengen. Laten we eerlijk zijn, wie heeft er nu geen vrolijke glimlach op zijn gezicht na een heerlijke maaltijd, alleen of in goed gezelschap?
 
“Laat je niet afschrikken door koken,
we zouden niet de beste ter wereld moeten zijn
om toe te voegen aan de som van menselijk geluk”
Irma Rombouer, auteur van The Joy of Cooking
 
Dit recept is gekruid met een aantal verhalen, zoals de vreemde situaties die kunnen ontstaan ​​door de culinaire etiquette van verschillende landen, persoonlijke anekdotes uit mijn bewogen verleden, karakterschetsen en verhalen - zowel lang als normaal formaat - om wat context en amusement.
 
Dit alles is gekookt in de hoek van de Catalaanse Pyreneeën die ik nu thuis noem, waarvan de hoogwaardige ingrediënten de basis vormen van mijn koken, samen met groenten die rechtstreeks uit mijn moestuin komen. Ik woon nu al meer dan 25 jaar in Spanje, dus het is geen verrassing dat er nogal een mediterrane invloed is op mijn ingrediënten en kookstijl.
Door hier te wonen, ben ik me meer bewust geworden van mijn natuurlijke omgeving, ben ik weer in contact gekomen met mijn zintuigen en ben ik meer in contact gekomen met ingrediënten van eigen bodem, de sleutels tot een duurzamere keuken en de wereld.
 
Neem wat je wilt uit dit boek, en ook uit andere bronnen: als je elke dag de keuken in gaat met een liedje in je hart en een verlangen om iets superlekkers te maken, dan is mijn werk gedaan. Nodig me gewoon uit voor je volgende etentje!
 
“Iedereen kan een tovenaar in de keuken zijn. Je moet jezelf gewoon één laten zijn”
Jo Claus

Dit is een voorbeeld van een recept :

Crumbles aren’t just for pudding! Nothing cheers up a cold winter evening better that a savoury version. Veggie options work well: greens tossed with garlic and feta, roasted root vegetables combined with a touch of sweetness such as raisins or dried apricots, and a bit of saltiness with some bacon for you carnivores. Pretty much anything can be elevated by the addition of a crumble topping.

For a basic savoury topping, start with the following proportions.

100g flour – 50g butter – 50g cheese – 50g nuts or seeds.

This is just a starting point, but feel free to adjust the proportions to taste and/or add other ingredients like rolled oats, couscous, panko or toasted flakes (coconut, for example).

Here’s a great option using fennel as the base:

Ingredients

Olive oil

1 onion, finely sliced

2 cloves of garlic, finely chopped

3 fennel bulbs, finely sliced

1 green pepper, seeded and finely chopped

Seeds of ½ pomegranate (make sure you get rid of the white parts)

1 tbsp pomegranate molasses (syrup)

Zest and juice of 1 orange

½tsp five-spice powder

A pinch of ground cloves

1 tsp sweet paprika

Salt and pepper, to taste

1 tbsp honey

100 ml vegetable stock

100 ml sherry or white wine

250 g chickpeas, canned or freshly cooked

For the crumble topping, mix the following ingredients in a bowl:

150 g cooked couscous

50 g ground almonds

A handful of panko or normal breadcrumbs

200 g goat or cheese, crumbled

50 g butter

Salt and pepper

·    Preheat your oven to 180ºC (160º fan)

·    Heat some oil in a pan. Fry the onion gently, then add the garlic and fry a little more

·    Put in the fennel and keep on frying at a moderate heat

·    Add the green pepper, pomegranate seeds and pomegranate concentrate, orange zest and juice, the spices, honey, salt and pepper, stir and leave simmer for a few minutes

·    Add the white wine and stock and let simmer (with lid on) for 10 minutes

·    Put the chickpeas in and simmer for 5 minutes more

·    Transfer the mixture into an oven tray.

·    Put crumble mix on top and bake for 15- 20 minutes until the crumble top is nice and crunchy

Play with [RO2] 

Instead of chickpeas, use spinach

Vegan

Substitute cheese by vegan cheese

Some other great ideas for fillings:

·    Root vegetables [RO3] (pumpkin, celeriac, sweet potato, carrot, parsnip, etc.) with leek or onion, rosemary, thyme, garlic, black olives, lemon rind, a little wine and stock. Top with a crumble of flour, butter, feta and crushed hazelnuts.

Vegan

Use vegan butter and cheese

·    Chard or spinach[RO4] , garlic, orange rind, nutmeg, chickpeas, raisins, onion, a little stock, bacon or salmon. Top with a crumble of couscous (cooked!), crushed almonds and feta or goat cheese.

Vegetarian

Leave the bacon or salmon out

Vegan

Use vegan cheese


Dit boek verschijnt volgend jaar in februari. Ik houd jullie graag op de hoogte van de vooruitgang ervan. Blijf mijn blog en sociale media volgen. Het wordt werkelijk een heel speciaal boek om te koesteren. Een echt feelgood-kookboek !!!

Ik wens Katrien heel veel succes met haar prachtig kookboek !