Dag 24 van 30 dagen zonder klagen

Maak je eigen playlist om goed wakker te komen…

Wat doet muziek met je?

Eigenlijk kan muziek alles. Het kan je ontroeren, vrolijk stemmen, opzwepen, verdrietig maken of kippenvel geven. Muziek kan je tot rust brengen, maar ook in beweging zetten. Het is bekend dat muziek een enorme invloed op de mens heeft. Minder bekend is wat nou de precieze effecten van muziek zijn.

Er zijn al talloze onderzoeken gedaan door psychologen, maar toch is muziekpsychologie een vrij onbekend terrein en zijn er nog een hoop vragen die beantwoord moeten worden. Kan muziek bepaalde ziektes tegengaan of zelfs genezen? Kan muziek een depressieve persoon in een betere stemming brengen? Voelen mensen zich beter door muziek?

Wat is muziek?

Een rare vraag als je bedenkt dat iedereen daar een eigen antwoord op heeft. Mensen voelen zich allemaal aangetrokken tot andere muziek en hebben daarom verschillende muzieksmaken. Wat de één mooi vindt kan de ander weer als herrie bestempelen. Toch blijkt er uit een onderzoek van prof. Paul Robertson dat bepaalde elementen van muziek universeel zijn. Dit komt doordat de muziek door onze beide hersenhelften wordt verwerkt; harmonieuze tonen worden geassocieerd met emoties en non-verbale ervaringen en worden dus door onze rechterhersenhelft verwerkt. Valse noten worden door onze linkerhersenhelft verwerkt, onze logische en verbale hersenhelft. Dit kunnen we bewijzen als we de emotie ‘verrassing’ onderzoeken. Als we naar muziek luisteren, creëren we een verwachtingspatroon. We denken al te weten welke noot er gaat komen. Als deze noot vervolgens door een valse noot wordt vervangen, zijn we verrast. De muziek is namelijk anders dan je had verwacht. Bij een onderzoek werden er bij een valse noot andere hersenactiviteiten geregistreerd, dan bij een juiste noot.

Ondanks dat ieder mens zijn eigen muzieksmaak heeft, zijn er dus een aantal universele elementen die op elk mens dezelfde uitwerking hebben. Muziek is een heel breed begrip, eigenlijk bestaat onze hele omgeving uit muziek. Als we communiceren, wordt de betekenis van woorden vooral bepaald door het geluid van de stem, oftewel de muzikaliteit. Muziek is dus kort gezegd een stukje geluid, waaraan wij een emotionele betekenis geven.

Filmmuziek

De muziek die probeert je het meeste te raken is de filmmuziek. Een film zonder muziek is als een mens zonder emoties. De muziek speelt een heel belangrijke rol als het gaat om het bereiken van een bepaald effect. Een horrorfilm wordt vele malen spannender als je er dreigende muziek onder zet. En zo kan muziek een film vrolijker, dramatischer, grappiger en indrukwekkender maken. De muziek zorgt voor een bepaalde sfeer rondom een film. We hebben vaak half niet door hoe belangrijk muziek is bij een film, dit merk je pas als er geen muziek bij een film zit. Filmmuziek heeft globaal gezien drie functies. Ten eerste kan het een eenheid vormen met het beeld. Het zorgt voor een bepaalde sfeer en kan eenheid in een verhaal scheppen. Ten tweede kan de muziek de film ondersteunen. In de vorm van mentale ondersteuning, zorgt de muziek ervoor dat bepaalde gedachtes en emoties onderstreept worden. De derde functie is dat filmmuziek voor een contrast kan zorgen.

Muziektherapie

Muziektherapie (ook wel melotherapie genoemd) gebruikt muziek bij het behandelen van lichamelijke en geestelijke stoornissen. Er zijn 2 technieken te onderscheiden: de actieve techniek waarbij men zelf muziek maakt en de receptieve methode waarbij er naar muziek geluisterd wordt. ‘Muziektherapie is gebaseerd op een aantal principes.’

Sleutel – Muziek kan herinneringen aan bepaalde situaties oproepen. Het werkt dan als een sleutel tot de herinneringen. Het is mogelijk om muziek op te zetten die positieve herinneringen oproept om zo de stemming te verbeteren. Muziek die negatieve herinneringen oproept, kan worden gebruikt om traumatische ervaringen te verwerken. Het maakt dan wat los bij mensen die vervolgens over hun problemen gaan praten.

Inherent – Muziek wordt automatische gekoppeld aan een bepaalde stemming. We kunnen een emotie aan een muziekstuk toewijzen. Hierdoor kunnen de emoties van patiënten worden onderzocht.

Interactie – Samen muziek maken is ook erg belangrijk binnen de muziektherapie. Als je samen muziek kunt maken, kan je naar de ander luisteren, samenwerken en op de ander inspelen. Deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden voor het dagelijkse bestaan. Patiënten die geen verbaal contact kunnen leggen met andere mensen, kunnen dit vaak wel op muzikaal niveau.

Beweging – Muziek lokt dus ook beweging uit. Passieve patiënten worden door muziek tot activiteit gedwongen.

Bron : Comunicazione

Muziek kan dus heel veel betekenen voor ons, mensen en ook voor dieren.  Het hangt allemaal af van welke muziek op welk tijdstip je gebruikt.  Ik heb tinitus en wanneer ik aan mijn laptop werk dan zet ik een beetje muziek aan en dat helpt om die fluittonen weg te krijgen.  Ook wanneer ik ga slapen.  Muziek is een prachtig middel om je beter te voelen.

Probeer eens een playlist op te stellen.  Hier kun je alvast een deel van mijn playlist beluisteren.  Geniet ervan.

Als ik wat verdrietig ben, dan hoor ik graag Natalia.  Ze pept me op met haar opzwepende muziek.

Als laatste eentje van France Gall, één van mijn lievelingszangeressen.

Zo, dit is een stukje van mijn playlist met soms heel verschillende muzieksoorten.  Maar daar hou ik van.  Zo zit ik ook in mekaar. 

Veel succes met het uitzoeken van jullie liedjes….