Dag 25 van 30 dagen zonder klagen

 

Ouders bepalen je visie op werk   (Jobat.be)

Het belang en de waarde die we hechten aan onze job wordt volgens onderzoekers van de University of Michigan sterk bepaald door de werkopvattingen van onze ouders.

moeder en dochter

Uit een studie van de University of Michigan blijkt dat de werkopvattingen van onze ouders een sterkere rol spelen bij onze eigen opvattingen over werk dan religie, persoonlijkheid of beroep.

“Deze studie toont aan dat de betekenis die we hechten aan ons werk diepgeworteld is”, aldus Kathryn Dekas, People Analytics Manager bij Google. “En dit wordt beïnvloed door de manier waarop onze ouders hun werk zagen, ongeacht of we later dezelfde job uitoefenen. Kinderen dragen de opvattingen van hun ouders mee naar hun latere carrière.”

Job, carrière & roeping

Volgens onder meer een studie van Amy Wrzesniewski (Yale School of Management) bestaan er drie soorten manieren waarop men naar werk kan kijken: vanuit de job, carrière of roeping.

 1. Jobgeoriënteerde mensen zien werk voornamelijk als een middel om bijvoorbeeld een financiële compensatie te ontvangen. Deze mensen streven hun passies na via niet-werkgerelateerde domeinen, en zijn daarom enthousiaster om te stoppen met werken of om op pensioen te gaan wanneer ze voldoende geld hebben.
 2. De identiteit van carrièregeoriënteerde personen wordt daarentegen gevormd door het werk en niet door de beloning. Deze mensen zien werk voornamelijk als een kans om hun sociale status, prestige en prestaties te verhogen.
 3. Tot slot zien roepingsgeoriënteerde individuen werk in de eerste plaats als een manier om hun passies te volgen en zichzelf te ontplooien. Ze denken bovendien vaak dat hun werk een positieve impact heeft op de wereld.

Ik heb altijd mijn job als een roeping gezien.  Onderwijs is een zeer sociaal beroep en geeft je de mogelijkheid om veel mensen te helpen.  Dat geeft zo’n goed gevoel.

Invloed ouders?

De nieuwe studie van de University of Michigan toont aan dat vooral vaders een invloedrijke rol spelen in de ontwikkeling van een ‘carrière-oriëntatie’. Om een roepingsoriëntatie te ontwikkelen zijn beide ouders noodzakelijke rolmodellen.

Participanten die een goede band hebben met hun vader bleken bovendien meer kans te hebben om de carrièreoriëntatie van hun vader na te boosten. Een nauwe relatie met de moeder tijdens de adolescentie ontmoedigde dan weer een sterke joboriëntatie wanneer men volwassen wordt.

Bepaalde invloeden van buitenaf kunnen wel de impact van de ouders verminderen, aldus onderzoeker Wayne Baker. “Als je werkt in een noodlijdende industrie, dan verdwijnt de invloed van je ouders”, zegt Baker. “Ik denk dat het moeilijk is om na te denken over het hogere doel van je werk wanneer je bang bent om je job te verliezen.”

(nm) – Bron: Ns.umich.edu & Express.be

Het is inderdaad zo, dat je een groot gevoel meegeeft aan je kinderen.  Ik had het geluk om in het onderwijs te staan.  Ik deed mijn werk met veel plezier en enthousiasme.  Wat ik met mijn leerlingen deed in klas, deed ik dikwijls vooraf thuis met mijn kinderen.  Die vonden dat heel leuk.  Vooral als het over knutselen ging.  Ze hebben al die jaren alles eerst eens thuis uitgeprobeerd en dan nam ik de reacties en gevoeligheden mee naar school.  Zo kon ik mijn lessen beter voorbereiden dankzij mijn kinderen.  En zij?   Wel, mijn jongens zijn heel creatieve mensen geworden die graag hun werk of studie doen.  Ze hebben mijn man en ik altijd veel zien werken met tijd voor hen.  Dat werpt nu zijn vruchten af.  Ze staan positief tegenover hun werk en studie.  Ze werken graag.  De oudste heeft al een eigen job en kan zich goed uitleven daarin.  De twee jongere studeren nog, maar ik voel dat ze in de juiste richting zitten.  Ze doen hun best en voelen zich goed.  Dat is het belangrijkste dat je kan meegeven aan je kind.  

Werk geeft ouders schuldgevoel

Ouders met een weinig flexibele of erg stresserende job voelen zich vaak schuldig ten opzichte van hun kinderen. De afstand met hun kroost neemt steeds verder toe en naarmate de kinderen ouder worden, groeit ook het schuldgevoel.

4 conseils pour une meilleure qualité de vie

De Britse denktank Demos kwam na een onderzoek tot die conclusie. De onderzoekers ontdekten ook dat ouders zich minder efficiënt voelen bij het opvoeden van hun tweede of derde kind dan bij het grootbrengen van hun eerste telg.

De negatieve gevoelens komen voor bij alle inkomenscategorieën. Een mogelijke oplossing ligt in het promoten van meer flexibele arbeidsomstandigheden. Daarnaast kunnen ouders de tijd die ze met hun kinderen spenderen ook kwaliteitsvoller invullen. Daarom …

4 tips voor meer quality time met je gezin:

 1. Wees een luie ouder
  In zijn boek ‘Luie ouders hebben gelijk’ vertelt Tom Hodgkinson dat luiheid niet per definitie slecht is voor ouders. “Activiteiten zijn de plaag van de moderne ouder”, zo beweert hij. In plaats van in het weekend met je kinderen van tekenles naar muziekles en van dansles naar chiro te trekken, kan je beter tijd maken om zelf met je kinderen te spelen. En hoe minder speelgoed je daarbij voorhanden hebt, hoe creatiever je wordt.
 2. Maak tijd om samen te eten. 
  Eten moet je toch, je kan er dus maar beter een leuk moment van maken. Laat je kinderen helpen bij het koken en praat met hen over de dingen die hen bezighouden.
 3. Geniet van je werk. 
  Het is goed dat kinderen zien dat werken een noodzakelijk en niet per definitie vervelend onderdeel van het leven vormt. Probeer dus plezier uit te stralen wanneer je vertrekt of thuiskomt.
 4. Werk toch maar niet te veel. 
  Overweeg om eventueel deeltijds te gaan werken. Heb je liever tijd of geld? Je kind zal alleszins meer plezier beleven aan jouw aanwezigheid dan aan een nieuwe iPod.

Ik moet eerlijk zijn.  Ik heb nooit veel schuldgevoel gehad tegenover mijn kinderen omdat ik een job had die heel goed samenging met kinderen opvoeden : nl. ik stond in de basisschool.  Ik nam mijn kids elke dag mee naar school en zag ze af en toe in de speeltijd.  Ik had eigenlijk nog heel veel controle over hun leven.  Als ze me nodig hadden, wisten ze mij te vinden.  Dat kan natuurlijk een soort van afhankelijkheid kweken, maar gelukkig hebben ze zich op tijd van mij losgemaakt.  En doordat ik heel veel organiseerde op school zagen ze dat je meer uit je werk kan halen dan alleen maar centen.  Ze zagen hoe leuk het was voor mij om met kinderen te kunnen werken.  Eén van mijn 3 zonen is ook leraar geworden en studeert nu nog verder.  Hij geeft ook heel graag les.  Dat voel ik en merk ik aan hem.  Hij is een gelukkig mens.   Mijn man en ik hebben steeds getoond aan de kinderen dat ons werk meer is dan geld verdienen.  Er zijn uitdagingen die we aangingen en met hen deelden naarmate ze ouder werden.   We vertelden onze positieve resultaten maar ook onze zorgen.  Zo zagen ze dat werken verschillende gevoelens kan meebrengen en dat je daarover kan praten.  Niets opkroppen…  Ik hoop dat ze later blije en evenwichtige mensen mogen zijn in hun job.